Παρακολούθηση
Alan Said
Alan Said
University of Gothenburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparative Recommender System Evaluation: Benchmarking Recommendation Frameworks
A Said, A Bellogín
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender systems, 129-136, 2014
2252014
User-Centric Evaluation of a K-Furthest Neighbor Collaborative Filtering Recommender Algorithm
A Said, B Fields, BJ Jain, S Albayrak
Proceedings of the ACM 2013 conference on Computer Supported Cooperative …, 2013
1222013
Towards health (aware) recommender systems
H Schäfer, S Hors-Fraile, RP Karumur, A Calero Valdez, A Said, ...
Proceedings of the 2017 international conference on digital health, 157-161, 2017
1212017
A hybrid approach to item recommendation in folksonomies
R Wetzker, W Umbrath, A Said
Proceedings of the WSDM'09 Workshop on Exploiting Semantic Annotations in …, 2009
1192009
Putting things in context: Challenge on context-aware movie recommendation
A Said, S Berkovsky, EW De Luca
Proceedings of the workshop on context-aware movie recommendation, 2-6, 2010
932010
Users and Noise: The Magic Barrier of Recommender Systems
A Said, BJ Jain, S Narr, T Plumbaum
Proceedings of the 20th international conference on Advances in User …, 2012
702012
Rival: a toolkit to foster reproducibility in recommender system evaluation
A Said, A Bellogín
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender systems, 371-372, 2014
662014
Recommender Systems Evaluation: A 3D Benchmark
A Said, D Tikk, Y Shi, M Larson, K Stumpf, P Cremonesi
Workshop on Recommendation Utility Evaluation: Beyond RMSE, 2012
662012
How social relationships affect user similarities
A Said, EW De Luca, S Albayrak
Proceedings of the 2010 Workshop on Social Recommender Systems, 2010
602010
Bringing the “healthy” into Food Recommenders
D Elsweiler, M Harvey, B Ludwig, A Said
Workshop on Decision Making and Recommender Systems, 33-36, 2015
572015
Increasing Diversity Through Furthest Neighbor-Based Recommendation
A Said, B Kille, BJ Jain, S Albayrak
2nd Workshop on Diversity in Document Retrieval, DDR'12, 2012
562012
Inferring Contextual User Profiles-Improving Recommender Performance
A Said, EW De Luca, S Albayrak
3rd ACM RecSys Workshop on Context-Aware Recommender Systems, 2011
532011
Predicting Cyber Vulnerability Exploits with Machine Learning
M Edkrantz, A Said
Thirteenth Scandinavian Conference on Artificial Intelligence 278, 58-57, 2015
502015
Analyzing weighting schemes in collaborative filtering: cold start, post cold start and power users
A Said, BJ Jain, S Albayrak
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 2035-2040, 2012
482012
Group recommendation in context
A Said, S Berkovsky, EW De Luca
Proceedings of the 2nd challenge on context-aware movie recommendation, 2-4, 2011
442011
Evaluating Group Recommender Systems
C Trattner, A Said, L Boratto, A Felfernig
Group Recommender Systems, 59-71, 2018
41*2018
A hybrid PLSA approach for warmer cold start in folksonomy recommendation
A Said, R Wetzker, W Umbrath, L Hennig
Proceedings of the RecSys 2009 Workshop on Recommender Systems & The Social Web, 2009
41*2009
Context-Aware Recommender Systems: Research Workshop and Movie Recommendation Challenge
G Adomavicius, A Tuzhilin, S Berkovsky, EW De Luca, A Said
Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems, 2010
372010
You are What You Eat! Tracking Health Through Recipe Interactions
A Said, A Bellogín
6th ACM RecSys Workshop on Recommender Systems and the Social Web, 2014
352014
Challenge on context-aware movie recommendation: CAMRa2011
A Said, S Berkovsky, EW De Luca, J Hermanns
Proceedings of the fifth ACM conference on Recommender systems, 385-386, 2011
342011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20