Παρακολούθηση
Dimitrios I. Tselentis
Dimitrios I. Tselentis
PostDoc Researcher, TU Delft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Innovative motor insurance schemes: A review of current practices and emerging challenges
DI Tselentis, G Yannis, EI Vlahogianni
Accident Analysis & Prevention 98, 139-148, 2017
1322017
Innovative insurance schemes: pay as/how you drive
DI Tselentis, G Yannis, EI Vlahogianni
Transportation Research Procedia 14, 362-371, 2016
932016
Analysis of driver behaviour through smartphone data: The case of mobile phone use while driving
E Papadimitriou, A Argyropoulou, DI Tselentis, G Yannis
Safety Science 119, 91-97, 2019
532019
Improving short‐term traffic forecasts: to combine models or not to combine?
DI Tselentis, EI Vlahogianni, MG Karlaftis
IET Intelligent Transport Systems 9 (2), 193-201, 2015
482015
A critical overview of driver recording tools
A Ziakopoulos, D Tselentis, A Kontaxi, G Yannis
Journal of safety research 72, 203-212, 2020
302020
Driving safety efficiency benchmarking using smartphone data
DI Tselentis, EI Vlahogianni, G Yannis
Transportation research part C: emerging technologies 109, 343-357, 2019
292019
Public opinion on usage-based motor insurance schemes: A stated preference approach
DI Tselentis, A Theofilatos, G Yannis, M Konstantinopoulos
Travel Behaviour and Society 11, 111-118, 2018
192018
Estimating the necessary amount of driving data for assessing driving behavior
AM Stavrakaki, DI Tselentis, E Barmpounakis, EI Vlahogianni, G Yannis
Sensors 20 (9), 2600, 2020
142020
Analysis of driving behaviour characteristics based on smartphone data
E Papadimitriou, DI Tselentis, G Yannis
Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA, 16-19, 2018
102018
Temporal analysis of driving efficiency using smartphone data
DI Tselentis, EI Vlahogianni, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 154, 106081, 2021
82021
Monitoring distraction through smartphone naturalistic driving experiment
G Yannis, DI Tselentis, EI Vlahogianni, A Argyropoulou
6th International Naturalistic Driving Research Symposium, The Hague …, 2017
82017
Comparative evaluation of driving efficiency using smartphone data
DI Tselentis, EI Vlahogianni, G Yannis
Methodology 32, 33, 2018
72018
Star rating driver traffic and safety behavior through OBD and smartphone data collection
G Yannis, D Tselentis, E Papadimitriou, S Mavromatis
Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and …, 2016
62016
Road, Traffic, and Human Factors of Pedestrian Crossing Behavior: Integrated Choice and Latent Variables Models
E Papadimitriou, S Lassarre, G Yannis, DI Tselentis
Transportation research record 2586 (1), 28-38, 2016
62016
Driver feedback during naturalistic driving experiments: A review of types, methods and future challenges
D Tselentis, G Kostoulas, KN Kontonasios, P Fortsakis, G Yannis
Transport Research Arena Conference (TRA), 27-30, 2020
52020
Factors influencing freeway traffic upstream of an incident
EI Vlahogianni, MG Karlaftis, N Papageorgiou, DI Tselentis
Advances in Transportation Studies 1 (SPECIAL ISSUE), 17-26, 2014
52014
How much driving data do we need to assess driver behavior
AM Stavrakaki, DI Tselentis, EN Barmpounakis, EI Vlahogianni, G Yannis
98th transportation research board annual meeting, Washington, 2019
42019
Quantifying the Need for Driving Data Collection in Driving Behavior Assessment Using Smartphone Data
D Tselentis, E Vlahogianni, G Yannis, N Koziris
Proceedings of the 7th Panhellenic Road Safety Conference, Larissa, Greece …, 2018
32018
Hybrid data envelopment analysis for large-scale smartphone data modeling
DI Tselentis, EI Vlahogianni, G Yannis, L Kavouras
Transportation Research Procedia 48, 975-986, 2020
12020
A Review of the Impact of Driver Distraction on Driving Behavior and Road Safety
A Kontaxi, A Ziakopoulos, D Tselentis, G Yannis
9th International Congress on Transportation Research (ICTR), 2019
12019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20