Παρακολούθηση
Firoj Alam, PhD
Firoj Alam, PhD
Scientist, QCRI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alumni.unitn.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CrisisMMD: Multimodal Twitter Datasets from Seven Natural Disasters
F Alam, F Ofli, M Imran
International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM), 2018
312*2018
Automated Fact-Checking for Assisting Human Fact-Checkers
P Nakov, D Corney, M Hasanain, F Alam, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, ...
Proceedings of the Thirtieth International Joint Conference on Artificial …, 2021
1762021
Domain Adaptation with Adversarial Training and Graph Embeddings
F Alam, S Joty, M Imran
http://aclweb.org/anthology/P18-1099, 2018
1522018
Fighting the COVID-19 Infodemic: Modeling the Perspective of Journalists, Fact-Checkers, Social Media Platforms, Policy Makers, and the Society
F Alam, S Shaar, A Nikolov, H Mubarak, GDS Martino, A Abdelali, F Dalvi, ...
Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021, 2020
1502020
Processing Social Media Images by Combining Human and Machine Computing during Crises
F Alam, F Ofli, M Imran
International Journal of Human–Computer Interaction 34 (4), 311-327, 2018
1272018
Personality traits recognition on social network-facebook
F Alam, EA Stepanov, G Riccardi
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 7 …, 2013
1212013
Descriptive and Visual Summaries of Disaster Events using Artificial Intelligence Techniques: Case Studies of Hurricanes Harvey, Irma, and Maria
MI Firoj Alam, Ferda Ofli
Journal of Behaviour & Information Technology, 2019
117*2019
Fighting the COVID-19 infodemic in social media: a holistic perspective and a call to arms
F Alam, F Dalvi, S Shaar, N Durrani, H Mubarak, A Nikolov, ...
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 15 …, 2021
1152021
Image4Act: Online Social Media Image Processing for Disaster Response
F Alam, M Imran, F Ofli
Proceedings of the 2017 IEEE/ACM International Conference on Advances in …, 2017
1102017
A Twitter Tale of Three Hurricanes: Harvey, Irma, and Maria
F Alam, F Ofli, M Imran
Proceedings of the 15th International Conference on Information Systems for …, 2018
1072018
The CLEF-2021 CheckThat! Lab on Detecting Check-Worthy Claims, Previously Fact-Checked Claims, and Fake News
TM Preslav Nakov, Giovanni Da San Martino, Tamer Elsayed, Alberto Barrón ...
ECIR-2021, 2021
106*2021
Analysis of Social Media Data using Multimodal Deep Learning for Disaster Response
F Ofli, F Alam, M Imran
ISCRAM, 2020
1002020
A Survey on Multimodal Disinformation Detection
F Alam, S Cresci, T Chakraborty, F Silvestri, D Dimitrov, GDS Martino, ...
The 29th International Conference on Computational Linguistics, 2022
972022
SemEval-2021 Task 6: Detection of Persuasion Techniques in Texts and Images
D Dimitrov, BB Ali, S Shaar, F Alam, F Silvestri, H Firooz, P Nakov, ...
Proceedings of the 15th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2021
962021
Automatic Image Filtering on Social Networks Using Deep Learning and Perceptual Hashing During Crises
N Dat, Tien, F Alam, F Ofli, M Imran
In Proceedings of the 14th International Conference on Information Systems …, 2017
96*2017
Overview of the clef–2021 checkthat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 12th …, 2021
862021
Graph Based Semi-supervised Learning with Convolution Neural Networks to Classify Crisis Related Tweets
F Alam, S Joty, M Imran
https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM18/paper/download/17815/17049, 2018
842018
Punctuation Restoration using Transformer Models for High-and Low-Resource Languages
T Alam, A Khan, F Alam
2020 The 6th Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT) (EMNLP), 2020
742020
Predicting Personality Traits using Multimodal Information
F Alam, G Riccardi
Proceedings of the 2014 ACM Multi Media on Workshop on Computational …, 2014
702014
Annotating and Modeling Empathy in Spoken Conversations
F Alam, M Danieli, G Riccardi
Computer Speech & Language, 2017
692017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20