Παρακολούθηση
Firoj Alam, PhD
Firoj Alam, PhD
Scientist, QCRI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alumni.unitn.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CrisisMMD: Multimodal Twitter Datasets from Seven Natural Disasters
F Alam, F Ofli, M Imran
International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM), 2018
151*2018
Personality traits recognition on social network-facebook
F Alam, EA Stepanov, G Riccardi
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 7 …, 2013
1022013
Domain Adaptation with Adversarial Training and Graph Embeddings
F Alam, S Joty, M Imran
http://aclweb.org/anthology/P18-1099, 2018
1012018
Image4Act: Online Social Media Image Processing for Disaster Response
F Alam, M Imran, F Ofli
Proceedings of the 2017 IEEE/ACM International Conference on Advances in …, 2017
762017
Processing Social Media Images by Combining Human and Machine Computing during Crises
F Alam, F Ofli, M Imran
International Journal of Human–Computer Interaction 34 (4), 311-327, 2018
742018
Automatic Image Filtering on Social Networks Using Deep Learning and Perceptual Hashing During Crises
N Dat, Tien, F Alam, F Ofli, M Imran
In Proceedings of the 14th International Conference on Information Systems …, 2017
72*2017
A Twitter Tale of Three Hurricanes: Harvey, Irma, and Maria
F Alam, F Ofli, M Imran
arXiv preprint arXiv:1805.05144, 2018
712018
Descriptive and Visual Summaries of Disaster Events using Artificial Intelligence Techniques: Case Studies of Hurricanes Harvey, Irma, and Maria
MI Firoj Alam, Ferda Ofli
Journal of Behaviour & Information Technology, 2019
67*2019
In the mood for sharing contents: Emotions, personality and interaction styles in the diffusion of news
F Celli, A Ghosh, F Alam, G Riccardi
Information Processing & Management 52 (1), 93-98, 2016
552016
Fighting the COVID-19 Infodemic: Modeling the Perspective of Journalists, Fact-Checkers, Social Media Platforms, Policy Makers, and the Society
F Alam, S Shaar, A Nikolov, H Mubarak, GDS Martino, A Abdelali, F Dalvi, ...
arXiv preprint arXiv:2005.00033, 2020
532020
The CLEF-2021 CheckThat! Lab on Detecting Check-Worthy Claims, Previously Fact-Checked Claims, and Fake News
TM Preslav Nakov, Giovanni Da San Martino, Tamer Elsayed, Alberto Barrón ...
ECIR-2021, 2021
52*2021
Predicting Personality Traits using Multimodal Information
F Alam, G Riccardi
Proceedings of the 2014 ACM Multi Media on Workshop on Computational …, 2014
502014
Annotating and Modeling Empathy in Spoken Conversations
F Alam, M Danieli, G Riccardi
Computer Speech & Language, 2017
482017
Graph Based Semi-supervised Learning with Convolution Neural Networks to Classify Crisis Related Tweets
F Alam, S Joty, M Imran
https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM18/paper/download/17815/17049, 2018
462018
Fighting the COVID-19 Infodemic in Social Media: A Holistic Perspective and a Call to Arms
F Alam, F Dalvi, S Shaar, N Durrani, H Mubarak, A Nikolov, GDS Martino, ...
arXiv preprint arXiv:2007.07996, 2020
432020
Automated Fact-Checking for Assisting Human Fact-Checkers
P Nakov, D Corney, M Hasanain, F Alam, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, ...
arXiv preprint arXiv:2103.07769, 2021
412021
SemEval-2021 Task 6: Detection of Persuasion Techniques in Texts and Images
D Dimitrov, BB Ali, S Shaar, F Alam, F Silvestri, H Firooz, P Nakov, ...
arXiv preprint arXiv:2105.09284, 2021
362021
Text to speech for Bangla language using festival
F Alam, PK Nath, DM Khan
Center for research on Bangla language processing, 2007
352007
Overview of CheckThat! 2020 English: Automatic identification and verification of claims in social media
S Shaar, A Nikolov, N Babulkov, F Alam, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, ...
CLEF (Working Notes), 2020
322020
Analysis of Social Media Data using Multimodal Deep Learning for Disaster Response
F Ofli, F Alam, M Imran
ISCRAM, 2020
322020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20