Παρακολούθηση
Nicola Gatti
Nicola Gatti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elet.polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Leader-follower strategies for robotic patrolling in environments with arbitrary topologies
N Basilico, N Gatti, F Amigoni
Proceedings of the International Joint Conference on Autonomous Agents and …, 2009
3102009
Patrolling security games: Definition and algorithms for solving large instances with single patroller and single intruder
N Basilico, N Gatti, F Amigoni
Artificial intelligence 184, 78-123, 2012
1852012
What planner for ambient intelligence applications?
F Amigoni, N Gatti, C Pinciroli, M Roveri
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2004
1212004
Network selection and resource allocation games for wireless access networks
I Malanchini, M Cesana, N Gatti
IEEE Transactions on Mobile Computing 12 (12), 2427-2440, 2012
992012
A truthful learning mechanism for contextual multi-slot sponsored search auctions with externalities
N Gatti, A Lazaric, F Trovo
Proceedings of the 13th ACM Conference on Electronic Commerce, 605-622, 2012
952012
Extending algorithms for mobile robot patrolling in the presence of adversaries to more realistic settings
N Basilico, N Gatti, T Rossi, S Ceppi, F Amigoni
2009 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and …, 2009
862009
Game Theoretical Insights in Strategic Patrolling: Model and Algorithm in Normal-Form
N Gatti
ECAI, 403-407, 2008
822008
Search computing challenges and directions
S Ceri, D Braga, F Corcoglioniti, M Grossniklaus, S Vadacca
Objects and Databases: Third International Conference, ICOODB 2010 …, 2010
752010
Game theoretic analysis of wireless access network selection: models, inefficiency bounds, and algorithms
M Cesana, N Gatti, I Malanchini
Proceedings of the 3rd international conference on performance evaluation …, 2008
752008
Asynchronous multi-robot patrolling against intrusions in arbitrary topologies
N Basilico, N Gatti, F Villa
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 24 (1), 1224-1229, 2010
722010
A combinatorial-bandit algorithm for the online joint bid/budget optimization of pay-per-click advertising campaigns
A Nuara, F Trovo, N Gatti, M Restelli
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
682018
Online bayesian persuasion
M Castiglioni, A Celli, A Marchesi, N Gatti
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 16188-16198, 2020
652020
Computational results for extensive-form adversarial team games
A Celli, N Gatti
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
642018
On spectrum selection games in cognitive radio networks
I Malanchini, M Cesana, N Gatti
GLOBECOM 2009-2009 IEEE Global Telecommunications Conference, 1-7, 2009
642009
Alternating-offers bargaining with one-sided uncertain deadlines: an efficient algorithm
N Gatti, F Di Giunta, S Marino
Artificial Intelligence 172 (8-9), 1119-1157, 2008
642008
Adversarial patrolling with spatially uncertain alarm signals
N Basilico, G De Nittis, N Gatti
Artificial Intelligence 246, 220-257, 2017
632017
Sliding-window thompson sampling for non-stationary settings
F Trovo, S Paladino, M Restelli, N Gatti
Journal of Artificial Intelligence Research 68, 311-364, 2020
622020
Finding the optimal strategies for robotic patrolling with adversaries in topologically-represented environments
F Amigoni, N Basilico, N Gatti
2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 819-824, 2009
612009
Automated abstractions for patrolling security games
N Basilico, N Gatti
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 25 (1), 1096-1101, 2011
602011
No-regret learning dynamics for extensive-form correlated equilibrium
A Celli, A Marchesi, G Farina, N Gatti
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 7722-7732, 2020
582020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20