Παρακολούθηση
Kokinou Eleni
Kokinou Eleni
Professor, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modelling of oil spills in confined maritime basins: The case for early response in the Eastern Mediterranean Sea
TM Alves, E Kokinou, G Zodiatis, R Lardner, C Panagiotakis, ...
Environmental Pollution 206, 390-399, 2015
1222015
Investigation of Waste Disposal Areas Using Electrical Methods : A Case Study from Hania, Crete, Greece
KE Soupios P., Papadopoulos I., Kouli M., Georgaki I., Vallianatos F.
Environ. Geol. 51, 1249-1261, 2007
1112007
A three-step model to assess shoreline and offshore susceptibility to oil spills: The South Aegean (Crete) as an analogue for confined marine basins
TM Alves, E Kokinou, G Zodiatis
Marine Pollution Bulletin 86 (1-2), 443-457, 2014
1062014
Deep seismic reflection data from offshore western Greece: a new crustal model for the Ionian Sea
E Kokinou, E Kamberis, A Vafidis, D Monopolis, G Ananiadis, A Zelilidis
Journal of Petroleum Geology 28 (2), 185-202, 2005
962005
Multidisciplinary oil spill modeling to protect coastal communities and the environment of the Eastern Mediterranean Sea
TM Alves, E Kokinou, G Zodiatis, H Radhakrishnan, C Panagiotakis, ...
Scientific Reports 6 (1), 36882, 2016
792016
The Kefalonia Transform Zone (offshore Western Greece) with special emphasis to its prolongation towards the Ionian Abyssal Plain
E Kokinou, E Papadimitriou, V Karakostas, E Kamberis, F Vallianatos
Marine Geophysical Researches 27, 241-252, 2006
632006
Automatic-Phase Picking Based on Local-Maxima Distribution
C Panagiotakis, E Kokinou, F Vallianatos
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 46 (8), 2280-2287, 2008
492008
Curvilinear structure enhancement and detection in geophysical images
C Panagiotakis, E Kokinou, A Sarris
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 49 (6), 2040-2048, 2011
422011
Environmental study for pollution in the area of Megalopolis power plant (Peloponnesos, Greece)
A Sarris, E Kokinou, E Aidona, N Kallithrakas-Kontos, P Koulouridakis, ...
Environmental Geology 58, 1769-1783, 2009
422009
Correlation between the structural pattern and the development of the hydrographic network in a portion of the Western Thessaly Basin (Greece)
E Kamberis, G Bathrellos, E Kokinou, H Skilodimou
Open Geosciences 4 (3), 416-424, 2012
392012
Structural decoupling in a convergent forearc setting (southern Crete, Eastern Mediterranean)
E Kokinou, A Tiago, K Evangelos
Bulletin 124 (7-8), 1352-1364, 2012
392012
Linear Pattern Detection of Geological Faults via a Topology and Shape Optimization Method
PC Kokinou E.
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2014
372014
Geological and Geophysical investigations in the Roman cemetery at Kenchrai (Korinthia), Greece
C Sarris, A., Dunn, R.K., Rife, J.L., Papadopoulos, N., Kokkinou, E., Mundigler
Archaelogical Prospection 14, 1-23, 2007
37*2007
Morphotectonic analysis, structural evolution/pattern of a contractional ridge: Giouchtas Mt., Central Crete, Greece
KE Kokinou E., Skilodimou H.D., Bathrellos G.D., Antonarakou A.
Journal of Earth System Science 124 (3), 587-602, 2015
342015
Non-extensive statistical physics approach to fault population distribution. A case study from the Southern Hellenic Arc (Central Crete)
F Vallianatos, E Kokinou, P Sammonds
Acta Geophysica 59, 770-784, 2011
342011
The structure of the Kythira–Antikythira strait, offshore SW Greece (35.7–36.6 N)
E Kokinou, E Kamberis
Geological Society, London, Special Publications 311 (1), 343-360, 2009
252009
Hindcast, GIS and susceptibility modelling to assist oil spill clean-up and mitigation on the southern coast of Cyprus (Eastern Mediterranean)
TM Alves, E Kokinou, G Zodiatis, R Lardner
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 133, 159-175, 2016
242016
Comparison of Sentinel-2 and UAV Multispectral Data for Use in Precision Agriculture: An Application from Northern Greece
N Bollas, K Eleni, V Polychronos
drones 5 (35), 1-22, 2021
202021
Deep Seismic Imaging and Velocity Estimation in Ionian sea
J Kokinou E., Vafidis A., Loucogiannakis, M. Louis
Journal of the Balkan Geophysical Society 6 (2), 100 - 116, 2003
202003
Environmental Geophysics: Techniques, advantages and limitations.
P Soupios, E Kokinou
Geophysics: Priciples, Applications and Emerging Technologies, 1-46, 2016
172016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20