Παρακολούθηση
Irina Smirnova
Irina Smirnova
Professorin für Thermische Verfahrenstechnik, Hamburg University of Technology (TUHH)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuhh.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Polysaccharide-based aerogels—Promising biodegradable carriers for drug delivery systems
CA García-González, M Alnaief, I Smirnova
Carbohydrate Polymers 86 (4), 1425-1438, 2011
7882011
Feasibility study of hydrophilic and hydrophobic silica aerogels as drug delivery systems
I Smirnova, S Suttiruengwong, W Arlt
Journal of Non-Crystalline Solids 350, 54-60, 2004
3802004
Supercritical drying of aerogels using CO2: Effect of extraction time on the end material textural properties
CA García-González, MC Camino-Rey, M Alnaief, C Zetzl, I Smirnova
The Journal of Supercritical Fluids 66, 297-306, 2012
3672012
Polysaccharide-based aerogels as drug carriers
T Mehling, I Smirnova, U Guenther, RHH Neubert
Journal of Non-Crystalline Solids 355 (50-51), 2472-2479, 2009
3262009
Polysaccharide-based aerogel microspheres for oral drug delivery
CA García-González, M Jin, J Gerth, C Alvarez-Lorenzo, I Smirnova
Carbohydrate polymers 117, 797-806, 2015
2852015
Engineering aspects of hydrothermal pretreatment: From batch to continuous operation, scale-up and pilot reactor under biorefinery concept
HA Ruiz, M Conrad, SN Sun, A Sanchez, GJM Rocha, A Romaní, ...
Bioresource technology 299, 122685, 2020
2692020
Adsorption of drugs on silica aerogels
I Smirnova, J Mamic, W Arlt
Langmuir 19 (20), 8521-8525, 2003
2482003
Novel non-cytotoxic alginate–lignin hybrid aerogels as scaffolds for tissue engineering
S Quraishi, M Martins, AA Barros, P Gurikov, SP Raman, I Smirnova, ...
The Journal of Supercritical Fluids 105, 1-8, 2015
2182015
Review on the production of polysaccharide aerogel particles
K Ganesan, T Budtova, L Ratke, P Gurikov, V Baudron, I Preibisch, ...
Materials 11 (11), 2144, 2018
2112018
Preparation of biodegradable nanoporous microspherical aerogel based on alginate
M Alnaief, MA Alzaitoun, CA García-González, I Smirnova
Carbohydrate Polymers 84 (3), 1011-1018, 2011
2092011
Preparation of novel whey protein-based aerogels as drug carriers for life science applications
M Betz, CA García-González, RP Subrahmanyam, I Smirnova, U Kulozik
The Journal of Supercritical Fluids 72, 111-119, 2012
2052012
Aerogel production: Current status, research directions, and future opportunities
I Smirnova, P Gurikov
The Journal of Supercritical Fluids 134, 228-233, 2018
2012018
Comparison of different pretreatment methods for lignocellulosic materials. Part II: Influence of pretreatment on the properties of rye straw lignin
K Wörmeyer, T Ingram, B Saake, G Brunner, I Smirnova
Bioresource technology 102 (5), 4157-4164, 2011
1952011
Aerogels in chemical engineering: Strategies toward tailor-made aerogels
I Smirnova, P Gurikov
Annual review of chemical and biomolecular engineering 8, 307-334, 2017
1942017
Preparation of tailor-made starch-based aerogel microspheres by the emulsion-gelation method
CA García-González, JJ Uy, M Alnaief, I Smirnova
Carbohydrate polymers 88 (4), 1378-1386, 2012
1772012
Dissolution rate enhancement by adsorption of poorly soluble drugs on hydrophilic silica aerogels
I Smirnova, S Suttiruengwong, M Seiler, W Arlt
Pharmaceutical development and technology 9 (4), 443-452, 2005
1732005
Preparation of macroporous alginate-based aerogels for biomedical applications
M Martins, AA Barros, S Quraishi, P Gurikov, SP Raman, I Smirnova, ...
The Journal of Supercritical Fluids 106, 152-159, 2015
1562015
Use of supercritical fluid technology for the production of tailor-made aerogel particles for delivery systems
CA García-González, I Smirnova
The Journal of Supercritical Fluids 79, 152-158, 2013
1492013
A novel process for coating of silica aerogel microspheres for controlled drug release applications
M Alnaief, S Antonyuk, CM Hentzschel, CS Leopold, S Heinrich, ...
Microporous and mesoporous materials 160, 167-173, 2012
1472012
Alginate-based hybrid aerogel microparticles for mucosal drug delivery
VSS Gonçalves, P Gurikov, J Poejo, AA Matias, S Heinrich, CMM Duarte, ...
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 107, 160-170, 2016
1462016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20