Παρακολούθηση
Laurent Duval
Laurent Duval
Université Gustave-Eiffel-ESIEE Paris & IFP Energies nouvelles ; Research amateur, engineer, project
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifpen.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chromatogram baseline estimation and denoising using sparsity (BEADS)
X Ning, IW Selesnick, L Duval
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 139, 156-167, 2014
2112014
Characterisation of middle-distillates by comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC× GC): A powerful alternative for performing various standard analysis of middle …
C Vendeuvre, R Ruiz-Guerrero, F Bertoncini, L Duval, D Thiébaut, ...
Journal of Chromatography A 1086 (1-2), 21-28, 2005
2062005
Image analysis using a dual-tree M-band wavelet transform
C Chaux, L Duval, JC Pesquet
IEEE Transactions on Image Processing 15 (8), 2397-2412, 2006
1792006
Euclid in a Taxicab: Sparse Blind Deconvolution with Smoothed l1/l2 Regularization
A Repetti, MQ Pham, L Duval, E Chouzenoux, JC Pesquet
IEEE Signal Processing Letters 22 (5), 539-543, 2015
1532015
A panorama on multiscale geometric representations, intertwining spatial, directional and frequency selectivity
L Jacques, L Duval, C Chaux, G Peyré
Signal Processing 91 (12), 2699-2730, 2011
1392011
Comparison of conventional gas chromatography and comprehensive two-dimensional gas chromatography for the detailed analysis of petrochemical samples
C Vendeuvre, F Bertoncini, L Duval, JL Duplan, D Thiébaut, MC Hennion
Journal of Chromatography A 1056 (1-2), 155-162, 2004
1302004
A nonlinear Stein-based estimator for multichannel image denoising
C Chaux, L Duval, A Benazza-Benyahia, JC Pesquet
IEEE Transactions on Signal Processing 56 (8), 3855-3870, 2008
1112008
Comprehensive two-dimensional gas chromatography for detailed characterisation of petroleum products
C Vendeuvre, R Ruiz-Guerrero, F Bertoncini, L Duval, D Thiébaut
Oil & Gas Science and Technology-Revue de l'IFP 62 (1), 43-55, 2007
932007
Development of specific tools for analysis and quantification of pre-ignition in a boosted SI engine
JM Zaccardi, L Duval, A Pagot
SAE International Journal of Engines 2 (1), 1587-1600, 2009
912009
A Primal-Dual Proximal Algorithm for Sparse Template-Based Adaptive Filtering: Application to Seismic Multiple Removal
MQ Pham, L Duval, C Chaux, JC Pesquet
IEEE Transactions on Signal Processing 62 (16), 4256--4269, 2014
502014
Abnormal combustion detection method for internal-combustion engines
D Auclair, L Duval, A Pagot, B Thirouard, JM Zaccardi
US Patent 8,068,972, 2011
422011
Adaptive multiple subtraction with wavelet-based complex unary Wiener filters
S Ventosa, S Le Roy, I Huard, A Pica, H Rabeson, P Ricarte, L Duval
Geophysics 77 (6), 183-192, 2012
392012
Noise covariance properties in dual-tree wavelet decompositions
C Chaux, JC Pesquet, L Duval
IEEE Transactions on Information Theory 53 (12), 4680-4700, 2007
382007
CHOPtrey: contextual online polynomial extrapolation for enhanced multi-core co-simulation of complex systems
A Ben Khaled-El Feki, L Duval, C Faure, D Simon, M Ben Gaid
Simulation 93 (3), 185-200, 2017
362017
Method for detection of abnormal combustion for internal combustion engines
D Auclair, L Duval, A Pagot, JM Zaccardi
US Patent 8,677,975, 2014
362014
Hilbert pairs of M-band orthonormal wavelet bases
C Chaux, L Duval, JC Pesquet
Proc. Eur. Sig. and Image Proc. Conference (EUSIPCO), 6-10, 2004
352004
Method for stratigraphic interpretation of seismic images
J Gauthier, MC Cacas, L Duval
US Patent 8,027,517, 2011
302011
Filter bank decomposition of seismic data with application to compression and denoising
LC Duval, T Røsten
SEG Technical Program Expanded Abstracts 2000, 2055-2058, 2000
302000
Mémoire sur : "The continued fraction expansion of an algebraic power series satisfying a quartic equation"
L Duval
Journal of Number Theory 50, 335-344, 1996
29*1996
Image processing for materials characterization: Issues, challenges and opportunities
L Duval, M Moreaud, C Couprie, D Jeulin, H Talbot, J Angulo
2014 ieee international conference on image processing (icip), 4862-4866, 2014
282014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20