Παρακολούθηση
Oresti Banos (ORCID: 0000-0001-5434-4253)
Oresti Banos (ORCID: 0000-0001-5434-4253)
Tenured Professor, University of Granada
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ugr.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Window size impact in human activity recognition
O Banos, JM Galvez, M Damas, H Pomares, I Rojas
Sensors 14 (4), 6474-6499, 2014
5242014
mHealthDroid: a novel framework for agile development of mobile health applications
O Banos, R Garcia, JA Holgado-Terriza, M Damas, H Pomares, I Rojas, ...
International workshop on ambient assisted living, 91-98, 2014
3152014
Design, implementation and validation of a novel open framework for agile development of mobile health applications
O Banos, C Villalonga, R Garcia, A Saez, M Damas, JA Holgado-Terriza, ...
Biomedical engineering online 14 (2), 1-20, 2015
2462015
Dealing with the effects of sensor displacement in wearable activity recognition
O Banos, MA Toth, M Damas, H Pomares, I Rojas
Sensors 14 (6), 9995-10023, 2014
1592014
Daily living activity recognition based on statistical feature quality group selection
O Banos, M Damas, H Pomares, A Prieto, I Rojas
Expert Systems with Applications 39 (9), 8013-8021, 2012
1472012
A benchmark dataset to evaluate sensor displacement in activity recognition
O Baños, M Damas, H Pomares, I Rojas, MA Tóth, O Amft
Proceedings of the 2012 ACM Conference on Ubiquitous Computing, 1026-1035, 2012
1422012
Physiodroid: Combining wearable health sensors and mobile devices for a ubiquitous, continuous, and personal monitoring
O Banos, C Villalonga, M Damas, P Gloesekoetter, H Pomares, I Rojas
The Scientific World Journal 2014, 2014
1322014
Human activity recognition based on a sensor weighting hierarchical classifier
O Banos, M Damas, H Pomares, F Rojas, B Delgado-Marquez, ...
Soft Computing 17 (2), 333-343, 2013
872013
The Mining Minds Digital Health and Wellness Framework
O Banos, MB Amin, WA Khan, M Afzal, M Hussain, BH Kang, S Lee
BioMedical Engineering OnLine 15 (1), 165-186, 2016
772016
Model-based adaptive user interface based on context and user experience evaluation
J Hussain, A Ul Hassan, HS Muhammad Bilal, R Ali, M Afzal, S Hussain, ...
Journal on Multimodal User Interfaces 12 (1), 1-16, 2018
762018
Classification of MRI images for Alzheimer's disease detection
LJ Herrera, I Rojas, H Pomares, A Guillén, O Valenzuela, O Baños
2013 international conference on social computing, 846-851, 2013
612013
On the use of sensor fusion to reduce the impact of rotational and additive noise in human activity recognition
O Banos, M Damas, H Pomares, I Rojas
Sensors 12 (6), 8039-8054, 2012
562012
MDurance: A novel mobile health system to support trunk endurance assessment
O Banos, JA Moral-Munoz, I Diaz-Reyes, M Arroyo-Morales, M Damas, ...
Sensors 15 (6), 13159-13183, 2015
462015
Mining minds: an innovative framework for personalized health and wellness support
O Banos, MB Amin, WA Khan, T Ali, M Afzal, BH Kang, S Lee
2015 9th International Conference on Pervasive Computing Technologies for …, 2015
462015
Improving digital image watermarking by means of optimal channel selection
T Huynh-The, O Banos, S Lee, Y Yoon, T Le-Tien
Expert systems with applications 62, 177-189, 2016
442016
On curating multimodal sensory data for health and wellness platforms
MB Amin, O Banos, WA Khan, HS Muhammad Bilal, J Gong, DM Bui, ...
Sensors 16 (7), 980, 2016
372016
MIMU-Wear: Ontology-based sensor selection for real-world wearable activity recognition
C Villalonga, H Pomares, I Rojas, O Banos
Neurocomputing 250, 76-100, 2017
362017
NIC: A robust background extraction algorithm for foreground detection in dynamic scenes
T Huynh-The, O Banos, S Lee, BH Kang, ES Kim, T Le-Tien
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 27 (7), 1478-1490, 2016
342016
Human behavior analysis by means of multimodal context mining
O Banos, C Villalonga, J Bang, T Hur, D Kang, S Park, T Huynh-The, ...
Sensors 16 (8), 1264, 2016
332016
Kinect= imu? learning mimo signal mappings to automatically translate activity recognition systems across sensor modalities
O Banos, A Calatroni, M Damas, H Pomares, I Rojas, H Sagha, JR Mill, ...
2012 16th International Symposium on Wearable Computers, 92-99, 2012
332012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20