Παρακολούθηση
Deniz Erdogmus
Deniz Erdogmus
Professor of ECE, Northeastern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.neu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Information theoretic learning: Renyi's entropy and kernel perspectives
JC Principe
Springer Science & Business Media, 2010
10162010
Tversky loss function for image segmentation using 3D fully convolutional deep networks
SSM Salehi, D Erdogmus, A Gholipour
International workshop on machine learning in medical imaging, 379-387, 2017
5452017
The future of human-in-the-loop cyber-physical systems
G Schirner, D Erdogmus, K Chowdhury, T Padir
Computer 46 (1), 36-45, 2013
3812013
An error-entropy minimization algorithm for supervised training of nonlinear adaptive systems
D Erdogmus, JC Principe
IEEE Transactions on Signal Processing 50 (7), 1780-1786, 2002
3792002
Automated diagnosis of plus disease in retinopathy of prematurity using deep convolutional neural networks
JM Brown, JP Campbell, A Beers, K Chang, S Ostmo, RVP Chan, J Dy, ...
JAMA ophthalmology 136 (7), 803-810, 2018
3482018
Generalized information potential criterion for adaptive system training
D Erdogmus, JC Principe
IEEE Transactions on Neural Networks 13 (5), 1035-1044, 2002
2762002
Optimizing the P300-based brain–computer interface: current status, limitations and future directions
JN Mak, Y Arbel, JW Minett, LM McCane, B Yuksel, D Ryan, D Thompson, ...
Journal of neural engineering 8 (2), 025003, 2011
2412011
Locally defined principal curves and surfaces
U Ozertem, D Erdogmus
The Journal of Machine Learning Research 12, 1249-1286, 2011
2282011
Blind source separation using Renyi's mutual information
KE Hild, D Erdogmus, J Príncipe
IEEE Signal Processing Letters 8 (6), 174-176, 2001
2032001
Auto-context convolutional neural network (auto-net) for brain extraction in magnetic resonance imaging
SSM Salehi, D Erdogmus, A Gholipour
IEEE transactions on medical imaging 36 (11), 2319-2330, 2017
2002017
Feature extraction using information-theoretic learning
KE Hild, D Erdogmus, K Torkkola, JC Principe
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 28 (9), 1385-1392, 2006
1932006
A comparison of optimal MIMO linear and nonlinear models for brain–machine interfaces
SP Kim, JC Sanchez, YN Rao, D Erdogmus, JM Carmena, MA Lebedev, ...
Journal of neural engineering 3 (2), 145, 2006
1552006
Structured adversarial attack: Towards general implementation and better interpretability
K Xu, S Liu, P Zhao, PY Chen, H Zhang, Q Fan, D Erdogmus, Y Wang, ...
arXiv preprint arXiv:1808.01664, 2018
1442018
Clustering using Renyi's entropy
R Jenssen, KE Hild, D Erdogmus, JC Principe, T Eltoft
Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, 2003 …, 2003
1402003
A novel LMS algorithm applied to adaptive noise cancellation
JM Górriz, J Ramírez, S Cruces-Alvarez, CG Puntonet, EW Lang, ...
IEEE Signal Processing Letters 16 (1), 34-37, 2008
1372008
Quantitative change of EEG and respiration signals during mindfulness meditation
A Ahani, H Wahbeh, H Nezamfar, M Miller, D Erdogmus, B Oken
Journal of neuroengineering and rehabilitation 11 (1), 1-11, 2014
1342014
The Cauchy–Schwarz divergence and Parzen windowing: Connections to graph theory and Mercer kernels
R Jenssen, JC Principe, D Erdogmus, T Eltoft
Journal of the Franklin Institute 343 (6), 614-629, 2006
1302006
SNR-optimality of sum-of-squares reconstruction for phased-array magnetic resonance imaging
EG Larsson, D Erdogmus, R Yan, JC Principe, JR Fitzsimmons
Journal of Magnetic Resonance 163 (1), 121-123, 2003
1282003
RSVP keyboard: An EEG based typing interface
U Orhan, KE Hild, D Erdogmus, B Roark, B Oken, M Fried-Oken
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
1272012
Feature selection in MLPs and SVMs based on maximum output information
V Sindhwani, S Rakshit, D Deodhare, D Erdogmus, JC Principe, P Niyogi
IEEE transactions on neural networks 15 (4), 937-948, 2004
1262004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20