Παρακολούθηση
Tamás Gábor Csapó
Tamás Gábor Csapó
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tmit.bme.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DNN-based ultrasound-to-speech conversion for a silent speech interface
TG Csapó, T Grósz, G Gosztolya, L Tóth, A Markó
International Speech Communication Association (ISCA), 2017
722017
A comparative study on the contour tracking algorithms in ultrasound tongue images with automatic re-initialization
K Xu, T Gábor Csapó, P Roussel, B Denby
The Journal of the Acoustical Society of America 139 (5), EL154-EL160, 2016
482016
Speech-centric multimodal interaction for easy-to-access online services–a personal life assistant for the elderly
A Teixeira, A Hämäläinen, J Avelar, N Almeida, G Németh, T Fegyó, ...
Procedia computer science 27, 389-397, 2014
472014
Convolutional neural network-based automatic classification of midsagittal tongue gestural targets using B-mode ultrasound images
K Xu, P Roussel, TG Csapó, B Denby
The Journal of the Acoustical Society of America 141 (6), EL531-EL537, 2017
452017
Error analysis of extracted tongue contours from 2D ultrasound images
TG Csapó, SM Lulich
Interspeech, 2157-2161, 2015
402015
Multi-Task Learning of Speech Recognition and Speech Synthesis Parameters for Ultrasound-based Silent Speech Interfaces.
L Tóth, G Gosztolya, T Grósz, A Markó, TG Csapó
INTERSPEECH, 3172-3176, 2018
362018
F0 estimation for DNN-based ultrasound silent speech interfaces
T Grósz, G Gosztolya, L Tóth, TG Csapó, A Markó
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
342018
DNN-based acoustic-to-articulatory inversion using ultrasound tongue imaging
D Porras, A Sepúlveda-Sepúlveda, TG Csapó
2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2019
322019
Modeling unvoiced sounds in statistical parametric speech synthesis with a continuous vocoder
TG Csapó, G Németh, M Cernak, PN Garner
2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1338-1342, 2016
262016
Ultrasound-based articulatory-to-acoustic mapping with WaveGlow speech synthesis
TG Csapó, C Zainkó, L Tóth, G Gosztolya, A Markó
arXiv preprint arXiv:2008.03152, 2020
252020
Time-Domain Envelope Modulating the Noise Component of Excitation in a Continuous Residual-Based Vocoder for Statistical Parametric Speech Synthesis.
MS Al-Radhi, TG Csapó, G Németh
Interspeech, 434-438, 2017
252017
Ultrasound-based silent speech interface using convolutional and recurrent neural networks
EM Juanpere, TG Csapó
Acta Acustica united with Acustica 105 (4), 587-590, 2019
242019
Increasing prosodic variability of text-to-speech synthesizers
G Németh, M Fék, TG Csapó
Eighth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2007
232007
Ultrasound-based Silent Speech Interface Built on a Continuous Vocoder
T Gábor Csapó, M Salah Al-Radhi, G Németh, G Gosztolya, T Grósz, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1906.09885, 2019
21*2019
Synthesizing expressive speech from amateur audiobook recordings
É Székely, TG Csapó, B Tóth, P Mihajlik, J Carson-Berndsen
2012 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 297-302, 2012
212012
Residual-based excitation with continuous F0 modeling in HMM-based speech synthesis
TG Csapó, G Németh, M Cernak
Statistical Language and Speech Processing: Third International Conference …, 2015
192015
Relation of formants and subglottal resonances in Hungarian vowels
TG Csapó, Z Bárkányi, TE Gráczi, T Bőhm, SM Lulich
Tenth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2009
192009
Autoencoder-based articulatory-to-acoustic mapping for ultrasound silent speech interfaces
G Gosztolya, Á Pintér, L Tóth, T Grósz, A Markó, TG Csapó
2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2019
182019
Spemoticons: text to speech based emotional auditory cues
G Németh, G Olaszy, TG Csapó
International Community for Auditory Display, 2011
172011
Speaker dependent articulatory-to-acoustic mapping using real-time MRI of the vocal tract
TG Csapó
arXiv preprint arXiv:2008.00889, 2020
152020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20