Παρακολούθηση
Shigeru Yamashita
Shigeru Yamashita
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ritsumei.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transformation rules for designing CNOT-based quantum circuits
K Iwama, Y Kambayashi, S Yamashita
Proceedings of the 39th annual Design Automation Conference, 419-424, 2002
2362002
Quantum network coding
M Hayashi, K Iwama, H Nishimura, R Raymond, S Yamashita
Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, 610-621, 2007
1592007
A new method to express functional permissibilities for LUT based FPGAs and its applications
S Yamashita, H Sawada, A Nagoya
Proceedings of International Conference on Computer Aided Design, 254-261, 1996
961996
An efficient conversion of quantum circuits to a linear nearest neighbor architecture
Y Hirata, M Nakanishi, S Yamashita, Y Nakashima
Quantum Information & Computation 11 (1), 142-166, 2011
792011
A methodology for predicting the in situ size and shape distribution of rock blocks
LG Wang, S Yamashita, F Sugimoto, C Pan, G Tan
Rock Mechanics and Rock Engineering 36 (2), 121-142, 2003
742003
An efficient method to convert arbitrary quantum circuits to ones on a linear nearest neighbor architecture
Y Hirata, M Nakanishi, S Yamashita, Y Nakashima
2009 Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies …, 2009
682009
Fast equivalence-checking for quantum circuits
S Yamashita, IL Markov
2010 IEEE/ACM International Symposium on Nanoscale Architectures, 23-28, 2010
652010
SPFD: A new method to express functional flexibility
S Yamashita, H Sawada, A Nagoya
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2000
642000
(4, 1)-Quantum random access coding does not exist—one qubit is not enough to recover one of four bits
M Hayashi, K Iwama, H Nishimura, R Raymond, S Yamashita
New Journal of Physics 8 (8), 129, 2006
572006
Quantum identification of Boolean oracles
A Ambainis, K Iwama, A Kawachi, H Masuda, RH Putra, S Yamashita
Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, 105-116, 2004
522004
Thermal and geochemical evolution of the mantle wedge in the northeast Japan arc: 1. Contribution from experimental petrology
Y Tatsumi, Y Furukawa, S Yamashita
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 99 (B11), 22275-22283, 1994
491994
A network-flow-based optimal sample preparation algorithm for digital microfluidic biochips
TA Dinh, S Yamashita, TY Ho
2014 19th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 225-230, 2014
462014
Water speciation in hydrous sodium tetrasilicate and hexasilicate melts: Constraint from high temperature NIR spectroscopy
H Behrens, S Yamashita
Chemical Geology 256 (3-4), 306-315, 2008
462008
Water speciation in sodium silicate glasses based on NIR and NMR spectroscopy
S Yamashita, H Behrens, BC Schmidt, R Dupree
Chemical Geology 256 (3-4), 231-241, 2008
402008
Changing the gate order for optimal LNN conversion
A Matsuo, S Yamashita
International workshop on reversible computation, 89-101, 2011
392011
Experimental petrology of basement lavas from Ocean Drilling Program Leg 192: implications for differentiation processes in Ontong Java Plateau magmas
T Sano, S Yamashita
Geological Society, London, Special Publications 229 (1), 185-218, 2004
362004
57. ND AND SR ISOTOPIC STUDY OF LEG 127 BASALTS: IMPLICATIONS FOR THE EVOLUTION OF THE JAPAN SEA BACKARC BASIN1
S Nohda, Y Tatsumi, S Yamashita, T Fujii
351992
Quantum circuit optimization by changing the gate order for 2D nearest neighbor architectures
W Hattori, S Yamashita
International conference on reversible computation, 228-243, 2018
332018
Microprocessor, a node terminal, a computer system and a program execution proving method
A Okazaki, M Nakanishi, S Yamashita, K Watanabe
US Patent 7,577,852, 2009
312009
New methods to find optimal non-disjoint bi-decompositions
S Yamashita, H Sawada, A Nagoya
Proceedings of 1998 Asia and South Pacific Design Automation Conference, 59-68, 1998
291998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20