Παρακολούθηση
Konstantinos Ravanis
Konstantinos Ravanis
Professor of Physics Education, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Science education in kindergarten: sociocognitive perspective
K Ravanis, G Bagakis
International Journal of Early Years Education 6 (3), 315-327, 1998
1271998
Early Childhood Science Education: state of the art and perspectives
K Ravanis
Journal of Baltic Science Education 16 (3), 284-288, 2017
852017
Enhancing conceptual change in preschool children’s representations of light: a sociocognitive approach
K Ravanis, V Christidou, V Hatzinikita
Research in Science Education 43 (6), 2257-2276, 2013
792013
Changing pre-school children's conceptions of the day/night cycle
N Valanides, F Gritsi, M Kampeza, K Ravanis
International Journal of Early Years Education 8 (1), 27-39, 2000
782000
The discovery of elementary magnetic properties in preschool age: qualitative and quantitative research within a piagetian framework
K Ravanis
European Early Childhood Education Research Journal 2 (2), 79-91, 1994
721994
Représentations, Modèles Précurseurs, Objectifs-Obstacles et Médiation-Tutelle: concepts-clés pour la construction des connaissances du monde physique à l'âge de 5-7 ans
K Ravanis
Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias 5 (2), 1-11, 2010
58*2010
Construction of a precursor model for the concept of rolling friction in the thought of preschool age children: A socio-cognitive teaching intervention
K Ravanis, D Koliopoulos, JM Boilevin
Research in Science Education 38 (4), 421-434, 2008
582008
Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Γνωστική και διδακτική προσέγγιση
Κ Ραβάνης
Αθήνα: Τυπωθήτω, 1999
58*1999
Studying the recontextualisation of science in pre-school classrooms: Drawing on Bernstein’s insights into teaching and learning practices
A Tsatsaroni, K Ravanis, A Falaga
International Journal of Science and Mathematics Education 1 (4), 385-417, 2003
572003
What factors does friction depend on? A socio‐cognitive teaching intervention with young children
K Ravanis, D Koliopoulos, Y Hadzigeorgiou
International Journal of Science Education 26 (8), 997-1007, 2004
542004
Preschool children’s mental representations of clouds
G Fragkiadaki, K Ravanis
Journal of Baltic Science Education 14 (2), 267-274, 2015
532015
Teaching image formation by extended light sources: The use of a model derived from the history of science
C Dedes, K Ravanis
Research in Science Education 39, 57-73, 2009
532009
Changing preschool children’s representations of light: a scratch based teaching approach
V Ntalakoura, K Ravanis
Journal of Baltic Science Education 13 (2), 191-200, 2014
522014
History of science and conceptual change: the formation of shadows by extended light sources
C Dedes, K Ravanis
Science & Education 18, 1135-1151, 2009
522009
Les Sciences Physiques à l’école maternelle: éléments théoriques d’un cadre sociocognitif pour la construction des connaissances et/ou le développement des activités didactiques
K Ravanis
International Review of Education 51 (2-3), 201-217, 2005
51*2005
Precursor model and preschool science learning about shadows formation
A Delserieys, C Jégou, JM Boilevin, K Ravanis
Research in Science & Technological Education 36 (2), 147-164, 2018
492018
La construction de la connaissance physique à l'âge préscolaire: recherches sur les interventions et les interactions didactiques
K Ravanis
Aster 31, 71-94, 2000
492000
Interactions maître-élèves en cours d’activités scientifiques à l’école maternelle: approche comparative
A Dumas Carre, A Weil-Barais, K Ravanis, F Shourcheh
Bulletin de Psychologie 56 (4), 493-508, 2003
482003
Preschool children’s ideas about floating: a qualitative approach
D Koliopoulos, S Tantaros, M Papandreou, K Ravanis
Journal of Science Education 5 (1), 21-24, 2004
472004
Représentations des élèves de l’école maternelle: le concept de lumière
K Ravanis
International Journal of Early Childhood 31, 48-53, 1999
471999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20