Παρακολούθηση
Ahmet Çay
Ahmet Çay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ege.edu.tr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characterization and swelling performance of physically stabilized electrospun poly (vinyl alcohol)/chitosan nanofibres
A Çay, M Miraftab, EPA Kumbasar
European Polymer Journal 61, 253-262, 2014
1042014
Effects of cotton textile waste properties on recycled fibre quality
B Ütebay, P Çelik, A Çay
Journal of Cleaner Production 222, 29-35, 2019
1002019
Physical stabilisation of electrospun poly (vinyl alcohol) nanofibres: comparative study on methanol and heat-based crosslinking
M Miraftab, AN Saifullah, A Çay
Journal of materials science 50 (4), 1943-1957, 2015
902015
On the use of image processing techniques for the estimation of the porosity of textile fabrics
A Çay, S Vassiliadis, M Rangoussi
722004
Tekstil ve konfeksiyon sektöründe sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm olanakları
E Burçin, P Çelİk, ÇAY Ahmet, D AkgÜmÜŞ
Tekstil ve Mühendis 23 (101), 2016
652016
Production of biochars from textile fibres through torrefaction and their characterisation
A Hanoğlu, A Çay, J Yanık
Energy 166, 664-673, 2019
572019
Energy consumption and energy saving potential in clothing industry
A Çay
Energy 159, 74-85, 2018
562018
Effects of warp-weft density variation and fabric porosity of the cotton fabrics on their colour in reactive dyeing
A Cay, R Atrav, K Duran
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 91--94, 2007
552007
Properties of electrospun poly (vinyl alcohol) hydrogel nanofibers crosslinked with 1, 2, 3, 4‐butanetetracarboxylic acid
A Çay, M Miraftab
Journal of Applied Polymer Science 129 (6), 3140-3149, 2013
542013
A study of the thermal properties of textured knitted fabrics
G Özçelik, A Cay, E Kirtay
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 55--58, 2007
482007
Textile wastes: Status and perspectives
B Ütebay, P Çelik, A Çay
Waste in textile and leather sectors, 39-52, 2020
432020
Prediction of the air permeability of woven fabrics using neural networks
A Cay, S Vassiliadis, M Rangoussi, I Tarakçıoğlu
International Journal of Clothing Science and Technology 19 (1), 18-35, 2007
432007
Exergetic analysis of textile convective drying with stenters by subsystem models: Part 1—Exergetic modeling and evaluation
A Cay, I Tarakçıoğlu, A Hepbasli
Drying Technology 28 (12), 1359-1367, 2010
402010
Application of textile waste derived biochars onto cotton fabric for improved performance and functional properties
A Çay, J Yanık, Ç Akduman, G Duman, H Ertaş
Journal of Cleaner Production 251, 119664, 2020
382020
Exergetic performance assessment of a stenter system in a textile finishing mill
A Cay, I Tarakçıoǧlu, A Hepbasli
International Journal of Energy Research 31 (13), 1251-1265, 2007
382007
Assessment of finishing processes by exhaustion principle for textile fabrics: An exergetic approach
A Cay, I Tarakçıoğlu, A Hepbasli
Applied Thermal Engineering 29 (11-12), 2554-2561, 2009
362009
Effects of β-cyclodextrin on selected properties of electrospun thermoplastic polyurethane nanofibres
EPA Kumbasar, Ç Akduman, A Çay
Carbohydrate polymers 104, 42-49, 2014
302014
Relation between fabric porosity and vacuum extraction efficiency: Energy issues
A Çay, I Tarakçioğlu
Journal of the Textile Institute 99 (6), 499-504, 2008
262008
Exergetic analysis of textile convective drying with stenters by subsystem models: Part 2—Parametric study on exergy analysis
A Cay, I Tarakçıoğlu, A Hepbasli
Drying Technology 28 (12), 1368-1376, 2010
242010
Artificial neural networks and their applications in the engineering of fabrics
S Vassiliadis, M Rangoussi, A Cay, C Provatidis
Woven Fabric Engineering, 2010
242010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20