Παρακολούθηση
Ramon Vilanova
Ramon Vilanova
Professor of Control and Systemes Engineering, Universitat Autònoma Barcelona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.cat
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PID control in the third millennium
R Vilanova, A Visioli
Springer 75 (417), 2012
4532012
IMC based Robust PID design: Tuning guidelines and automatic tuning
R Vilanova
Journal of process Control 18 (1), 61-70, 2008
1772008
Applying variable dissolved oxygen set point in a two level hierarchical control structure to a wastewater treatment process
I Santín, C Pedret, R Vilanova
Journal of Process Control 28, 40-55, 2015
1352015
Improving the performance of a WWTP control system by model-based setpoint optimisation
J Guerrero, A Guisasola, R Vilanova, JA Baeza
Environmental Modelling & Software 26 (4), 492-497, 2011
1172011
PID control in terms of robustness/performance and servo/regulator trade-offs: A unifying approach to balanced autotuning
S Alcántara, R Vilanova, C Pedret
Journal of Process Control 23 (4), 527-542, 2013
1112013
Robust tuning of Two-Degree-of-Freedom (2-DoF) PI/PID based cascade control systems
VM Alfaro, R Vilanova, O Arrieta
Journal of process control 19 (10), 1658-1670, 2009
952009
Robust tuning of 2DoF five-parameter PID controllers for inverse response controlled processes
VM Alfaro, R Vilanova
Journal of Process Control 23 (4), 453-462, 2013
942013
Application of multivariate virtual reference feedback tuning for wastewater treatment plant control
JD Rojas, X Flores-Alsina, U Jeppsson, R Vilanova
Control Engineering Practice 20 (5), 499-510, 2012
902012
Model-reference robust tuning of PID controllers
VM Alfaro, R Vilanova
Springer, 2016
892016
Model-reference robust tuning of 2DoF PI controllers for first-and second-order plus dead-time controlled processes
VM Alfaro, R Vilanova
Journal of Process Control 22 (2), 359-374, 2012
892012
ANN-based soft sensor to predict effluent violations in wastewater treatment plants
I Pisa, I Santín, JL Vicario, A Morell, R Vilanova
Sensors 19 (6), 1280, 2019
872019
Advanced decision control system for effluent violations removal in wastewater treatment plants
I Santín, C Pedret, R Vilanova, M Meneses
Control Engineering Practice 49, 60-75, 2016
852016
Optimal control of wastewater treatment plants using economic-oriented model predictive dynamic strategies
S Revollar, P Vega, R Vilanova, M Francisco
Applied Sciences 7 (8), 813, 2017
832017
Life cycle assessment as an environmental evaluation tool for control strategies in wastewater treatment plants
M Meneses, H Concepción, D Vrecko, R Vilanova
Journal of Cleaner Production 107, 653-661, 2015
752015
PID autotuning for weighted servo/regulation control operation
O Arrieta, A Visioli, R Vilanova
Journal of Process Control 20 (4), 472-480, 2010
742010
Tuning rules for robust FOPID controllers based on multi-objective optimization with FOPDT models
HS Sánchez, F Padula, A Visioli, R Vilanova
ISA transactions 66, 344-361, 2017
692017
Fuzzy control and model predictive control configurations for effluent violations removal in wastewater treatment plants
I Santin, C Pedret, R Vilanova
Industrial & Engineering Chemistry Research 54 (10), 2763-2775, 2015
672015
Inventory control for the supply chain: An adaptive control approach based on the identification of the lead-time
CA Garcia, A Ibeas, J Herrera, R Vilanova
Omega 40 (3), 314-327, 2012
652012
IMC-like analytical H∞ design with S/SP mixed sensitivity consideration: Utility in PID tuning guidance
S Alcántara, WD Zhang, C Pedret, R Vilanova, S Skogestad
Journal of Process Control 21 (6), 976-985, 2011
602011
On the evaluation of the global impact of control strategies applied to wastewater treatment plants
M Barbu, R Vilanova, M Meneses, I Santin
Journal of Cleaner Production 149, 396-405, 2017
582017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20