Παρακολούθηση
Despoina Magka
Despoina Magka
University of Oxford, Department of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Acyclicity notions for existential rules and their application to query answering in ontologies
BC Grau, I Horrocks, M Krötzsch, C Kupke, D Magka, B Motik, Z Wang
Journal of Artificial Intelligence Research 47, 741-808, 2013
1412013
Structure-based classification and ontology in chemistry
J Hastings, D Magka, C Batchelor, L Duan, R Stevens, M Ennis, ...
Journal of cheminformatics 4, 1-20, 2012
632012
Tractable Extensions of the Description Logic EL with Numerical Datatypes
D Magka, Y Kazakov, I Horrocks
Journal of Automated Reasoning 47 (4), 427-450, 2011
452011
Computing Stable Models for Nonmonotonic Existential Rules
D Magka, M Krötzsch, I Horrocks
Proceedings of the 23rd International Joint Conference on Artificial …, 2013
432013
Modelling structured domains using description graphs and logic programming
D Magka, B Motik, I Horrocks
Extended Semantic Web Conference, 330-344, 2012
352012
Acyclicity conditions and their application to query answering in description logics
B Cuenca Grau, I Horrocks, M Krötzsch, C Kupke, D Magka, B Motik, ...
Thirteenth International Conference on the Principles of Knowledge …, 2012
33*2012
A rule-based ontological framework for the classification of molecules.
D Magka, M Krötzsch, I Horrocks
J. Biomedical Semantics 5, 17, 2014
172014
{SocialHEISTing}: Understanding Stolen Facebook Accounts
J Onaolapo, N Leontiadis, D Magka, G Stringhini
30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 4115-4132, 2021
102021
Concrete results on abstract rules
M Krötzsch, D Magka, I Horrocks
Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning: 12th International Conference …, 2013
32013
Ontology-Based Classification of Molecules: a Logic Programming Approach
D Magka
Proceedings of the SWAT4LS conference 30, 2012
32012
Classifying Chemicals Using Description Graphs and Logic Programming.
D Magka, B Motik, I Horrocks
OWLED, 2012
32012
Foundations and applications of knowledge representation for Structured entities
D Magka
University of Oxford, 2013
22013
Stable models for nonmonotonic existential rules
D Magka, M Krötzsch, I Horrocks
Technical report, University of Oxford, 2013. http://www. cs. ox. ac. uk/isg …, 2013
22013
Chemical knowledge representation with description graphs and logic programming
D Magka, B Motik, I Horrocks
Proceedings of the 4th International Workshop on Semantic Web Applications …, 2011
22011
Nonmonotonic Existential Rules for Non-Tree-Shaped Ontological Modelling.
D Magka, M Krötzsch, I Horrocks
Description Logics, 390-402, 2013
12013
Consequence-based datatype reasoning in EL: Identifying the tractable fragments
D Magka
Master’s thesis, Oxford University Computing Laboratory, 2009
12009
Concrete Results on Abstract Rules
D Magka
2013
Extending Logic Programming for Life Sciences Applications
D Magka
Computer Science Student Conference 2012, 25, 2012
2012
Structure− based classification and ontology in chemistry
D Magka
Journal of Cheminformatics 4 (8), 2012
2012
Tractable Extensions of the Description Logic {\ mathcal {EL}} with Numerical Datatypes
D Magka, Y Kazakov, I Horrocks
Journal of Automated Reasoning 47 (4), 427-450, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20