Athanasios Koutsianos
Athanasios Koutsianos
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα swansea.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Post‐Synthetic Ligand Exchange in Zirconium‐Based Metal–Organic Frameworks: Beware of The Defects!
M Taddei, RJ Wakeham, A Koutsianos, E Andreoli, AR Barron
Angewandte Chemie International Edition 57 (36), 11706-11710, 2018
612018
Zeolite development from fly ash and utilization in lignite mine-water treatment
G Itskos, A Koutsianos, N Koukouzas, C Vasilatos
International journal of mineral processing 139, 43-50, 2015
362015
A new approach to enhancing the CO 2 capture performance of defective UiO-66 via post-synthetic defect exchange
A Koutsianos, E Kazimierska, AR Barron, M Taddei, E Andreoli
Dalton Transactions 48 (10), 3349-3359, 2019
272019
CO2 Capture Partner Molecules in Highly Loaded PEI Sorbents
A Koutsianos, AR Barron, E Andreoli
The Journal of Physical Chemistry C 121 (39), 21772-21781, 2017
182017
Energy and the Environment
G Itskos, N Nikolopoulos, DS Kourkoumpas, A Koutsianos, I Violidakis, ...
Environment and Development, 363-452, 2016
82016
Characterization of solid residues from high temperature gasification of olive kernel
G Itskos, N Margaritis, A Koutsianos, P Grammelis
Waste and Biomass Valorization 5 (5), 893-901, 2014
32014
Drastic enhancement of carbon dioxide adsorption in fluoroalkyl-modified poly (allylamine)
A Koutsianos, LB Hamdy, CJ Yoo, JJ Lee, M Taddei, JM Urban-Klaehn, ...
Journal of Materials Chemistry A 9 (17), 10827-10837, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7