Παρακολούθηση
D. Bikiaris
D. Bikiaris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Can nanoparticles really enhance thermal stability of polymers? Part I: An overview on thermal decomposition of addition polymers
K Chrissafis, D Bikiaris
Thermochimica Acta 523 (1-2), 1-24, 2011
5252011
Recent modifications of chitosan for adsorption applications: a critical and systematic review
GZ Kyzas, DN Bikiaris
Marine drugs 13 (1), 312-337, 2015
5002015
Production of bio-based 2, 5-furan dicarboxylate polyesters: Recent progress and critical aspects in their synthesis and thermal properties
GZ Papageorgiou, DG Papageorgiou, Z Terzopoulou, DN Bikiaris
European Polymer Journal 83, 202-229, 2016
4132016
Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies: application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece
D Bikiaris, S Daniilia, S Sotiropoulou, O Katsimbiri, E Pavlidou, ...
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 56 (1), 3-18, 2000
3952000
Crystallization and melting behavior of three biodegradable poly (alkylene succinates). A comparative study
GZ Papageorgiou, DN Bikiaris
Polymer 46 (26), 12081-12092, 2005
3872005
Crystallization kinetics and nucleation activity of filler in polypropylene/surface-treated SiO2 nanocomposites
GZ Papageorgiou, DS Achilias, DN Bikiaris, GP Karayannidis
Thermochimica Acta 427 (1-2), 117-128, 2005
3512005
Chitosan nanoparticles loaded with dorzolamide and pramipexole
S Papadimitriou, D Bikiaris, K Avgoustakis, E Karavas, M Georgarakis
Carbohydrate polymers 73 (1), 44-54, 2008
3482008
Compatibilisation effect of PP-g-MA copolymer on iPP/SiO2 nanocomposites prepared by melt mixing
DN Bikiaris, A Vassiliou, E Pavlidou, GP Karayannidis
European Polymer Journal 41 (9), 1965-1978, 2005
3212005
Synthesis and adsorption application of succinyl-grafted chitosan for the simultaneous removal of zinc and cationic dye from binary hazardous mixtures
GZ Kyzas, PI Siafaka, EG Pavlidou, KJ Chrissafis, DN Bikiaris
Chemical Engineering Journal 259, 438-448, 2015
3202015
Poly (lactic Acid): A versatile biobased polymer for the future with multifunctional properties—From monomer synthesis, polymerization techniques and molecular weight increase …
E Balla, V Daniilidis, G Karlioti, T Kalamas, M Stefanidou, ND Bikiaris, ...
Polymers 13 (11), 1822, 2021
3192021
Microstructure and properties of polypropylene/carbon nanotube nanocomposites
D Bikiaris
Materials 3 (4), 2884-2946, 2010
3162010
Synthesis of poly (ethylene furandicarboxylate) polyester using monomers derived from renewable resources: thermal behavior comparison with PET and PEN
GZ Papageorgiou, V Tsanaktsis, DN Bikiaris
Physical Chemistry Chemical Physics 16 (17), 7946-7958, 2014
3012014
LDPE/starch blends compatibilized with PE‐g‐MA copolymers
D Bikiaris, C Panayiotou
Journal of Applied Polymer Science 70 (8), 1503-1521, 1998
2911998
Dynamic mechanical and morphological studies of isotactic polypropylene/fumed silica nanocomposites with enhanced gas barrier properties
V Vladimirov, C Betchev, A Vassiliou, G Papageorgiou, D Bikiaris
Composites Science and Technology 66 (15), 2935-2944, 2006
2812006
Investigation of the release mechanism of a sparingly water-soluble drug from solid dispersions in hydrophilic carriers based on physical state of drug, particle size …
E Karavas, E Georgarakis, MP Sigalas, K Avgoustakis, D Bikiaris
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics 66 (3), 334-347, 2007
2742007
Can nanoparticles really enhance thermal stability of polymers? Part II: An overview on thermal decomposition of polycondensation polymers
D Bikiaris
Thermochimica Acta 523 (1-2), 25-45, 2011
2692011
Synthesis and comparative biodegradability studies of three poly (alkylene succinate) s
DN Bikiaris, GZ Papageorgiou, DS Achilias
Polymer degradation and stability 91 (1), 31-43, 2006
2622006
Effect of acid treated multi-walled carbon nanotubes on the mechanical, permeability, thermal properties and thermo-oxidative stability of isotactic polypropylene
D Bikiaris, A Vassiliou, K Chrissafis, KM Paraskevopoulos, ...
Polymer Degradation and Stability 93 (5), 952-967, 2008
2582008
Thermal degradation mechanism of poly (ethylene succinate) and poly (butylene succinate): Comparative study
K Chrissafis, KM Paraskevopoulos, DN Bikiaris
Thermochimica acta 435 (2), 142-150, 2005
2542005
Synthesis, characterization, and biodegradability of fatty‐acid esters of amylose and starch
J Aburto, I Alric, S Thiebaud, E Borredon, D Bikiaris, J Prinos, ...
Journal of applied polymer science 74 (6), 1440-1451, 1999
2501999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20