Παρακολούθηση
Bharathi Raja Chakravarthi
Bharathi Raja Chakravarthi
Assistant Professor / Lecturer-Above-the-Bar, School of Computer Science, University of Galway
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα universityofgalway.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Corpus creation for sentiment analysis in code-mixed Tamil-English text
BR Chakravarthi, V Muralidaran, R Priyadharshini, JP McCrae
arXiv preprint arXiv:2006.00206, 2020
2712020
Overview of the hasoc track at fire 2020: Hate speech and offensive language identification in tamil, malayalam, hindi, english and german
T Mandl, S Modha, A Kumar M, BR Chakravarthi
Proceedings of the 12th annual meeting of the forum for information …, 2020
1702020
Multimodal meme dataset (MultiOFF) for identifying offensive content in image and text
S Suryawanshi, BR Chakravarthi, M Arcan, P Buitelaar
Proceedings of the second workshop on trolling, aggression and cyberbullying …, 2020
1592020
HopeEDI: A multilingual hope speech detection dataset for equality, diversity, and inclusion
BR Chakravarthi
Proceedings of the Third Workshop on Computational Modeling of People's …, 2020
1542020
A survey of current datasets for code-switching research
N Jose, BR Chakravarthi, S Suryawanshi, E Sherly, JP McCrae
2020 6th international conference on advanced computing and communication …, 2020
1462020
Overview of the shared task on hope speech detection for equality, diversity, and inclusion
BR Chakravarthi, V Muralidaran, R Priyadharshini, S Cn, JP McCrae, ...
Proceedings of the second workshop on language technology for equality …, 2022
1402022
Overview of the track on sentiment analysis for dravidian languages in code-mixed text
BR Chakravarthi, R Priyadharshini, V Muralidaran, S Suryawanshi, ...
Proceedings of the 12th Annual Meeting of the Forum for Information …, 2020
1362020
A sentiment analysis dataset for code-mixed Malayalam-English
BR Chakravarthi, N Jose, S Suryawanshi, E Sherly, JP McCrae
arXiv preprint arXiv:2006.00210, 2020
1262020
KanCMD: Kannada CodeMixed dataset for sentiment analysis and offensive language detection
A Hande, R Priyadharshini, BR Chakravarthi
Proceedings of the Third Workshop on Computational Modeling of People's …, 2020
1232020
Named entity recognition for code-mixed Indian corpus using meta embedding
R Priyadharshini, BR Chakravarthi, M Vegupatti, JP McCrae
2020 6th international conference on advanced computing and communication …, 2020
942020
Overview of the shared task on homophobia and transphobia detection in social media comments
BR Chakravarthi, R Priyadharshini, T Durairaj, JP McCrae, P Buitelaar, ...
Proceedings of the Second Workshop on Language Technology for Equality …, 2022
852022
IIITT@ DravidianLangTech-EACL2021: Transfer learning for offensive language detection in Dravidian languages
K Yasaswini, K Puranik, A Hande, R Priyadharshini, S Thavareesan, ...
Proceedings of the first workshop on speech and language technologies for …, 2021
832021
Dataset for identification of homophobia and transophobia in multilingual YouTube comments
BR Chakravarthi, R Priyadharshini, R Ponnusamy, PK Kumaresan, ...
arXiv preprint arXiv:2109.00227, 2021
752021
Findings of the shared task on Troll Meme Classification in Tamil
S Suryawanshi, BR Chakravarthi
Proceedings of the First Workshop on Speech and Language Technologies for …, 2021
742021
Overview of the DravidianCodeMix 2021 shared task on sentiment detection in Tamil, Malayalam, and Kannada
R Priyadharshini, BR Chakravarthi, S Thavareesan, D Chinnappa, ...
Proceedings of the 13th Annual Meeting of the Forum for Information …, 2021
732021
Leveraging orthographic information to improve machine translation of under-resourced languages
BR Chakravarthi
NUI Galway, 2020
732020
Classification benchmarks for under-resourced bengali language based on multichannel convolutional-lstm network
MR Karim, BR Chakravarthi, JP McCrae, M Cochez
2020 IEEE 7th International Conference on Data Science and Advanced …, 2020
722020
Dravidiancodemix: Sentiment analysis and offensive language identification dataset for dravidian languages in code-mixed text
BR Chakravarthi, R Priyadharshini, V Muralidaran, N Jose, ...
Language Resources and Evaluation 56 (3), 765-806, 2022
692022
IIITK@ DravidianLangTech-EACL2021: Offensive language identification and meme classification in Tamil, Malayalam and Kannada
N Ghanghor, P Krishnamurthy, S Thavareesan, R Priyadharshini, ...
Proceedings of the first workshop on speech and language technologies for …, 2021
672021
Navya Jose, Shardul Suryawanshi, Elizabeth Sherly, and John Philip Mc-Crae. 2020a. A sentiment analysis dataset for codemixed Malayalam-English
BR Chakravarthi
Proceedings of the 1st Joint Workshop on Spoken Language Technologies for …, 0
62
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20