Παρακολούθηση
Arthur Pelton
Arthur Pelton
Professor Emeritus, Ecole Polytechnique, Montreal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polymtl.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FactSage thermochemical software and databases
CW Bale, P Chartrand, SA Degterov, G Eriksson, K Hack, RB Mahfoud, ...
Calphad 26 (2), 189-228, 2002
25862002
Reprint of: FactSage thermochemical software and databases, 2010–2016
CW Bale, E Bélisle, P Chartrand, SA Decterov, G Eriksson, AE Gheribi, ...
Calphad 55, 1-19, 2016
19812016
FactSage thermochemical software and databases—recent developments
CW Bale, E Bélisle, P Chartrand, SA Decterov, G Eriksson, K Hack, ...
Calphad 33 (2), 295-311, 2009
18912009
The modified quasichemical model I—Binary solutions
AD Pelton, SA Degterov, G Eriksson, C Robelin, Y Dessureault
Metallurgical and Materials Transactions B 31, 651-659, 2000
7772000
The modified quasi-chemical model: Part II. Multicomponent solutions
AD Pelton, P Chartrand
Metallurgical and Materials Transactions A 32, 1355-1360, 2001
5892001
Thermodynamic analysis of ordered liquid solutions by a modified quasichemical approach—application to silicate slags
AD Pelton, M Blander
Metallurgical Transactions B 17, 805-815, 1986
5661986
Critical evaluation and optimization of the thermodynamic properties and phase diagrams of the CaO-Al2O3, Al2O3-SiO2, and CaO-Al2O3-SiO2 systems
G Eriksson, AD Pelton
Metallurgical Transactions B 24, 807-816, 1993
4211993
Phase diagrams and thermodynamic properties of the 70 binary alkali halide systems having common ions
J Sangster, AD Pelton
Journal of physical and chemical reference data 16 (3), 509-561, 1987
3401987
Alloy phase diagrams
ASMH Volume
Asm International, 2016
3062016
The modified quasi-chemical model: Part IV. Two-sublattice quadruplet approximation
AD Pelton, P Chartrand, G Eriksson
Metallurgical and Materials Transactions A 32, 1409-1416, 2001
2942001
Coupled thermodynamic-phase diagram assessment of the rare earth oxide-aluminium oxide binary systems
P Wu, AD Pelton
Journal of alloys and compounds 179 (1-2), 259-287, 1992
2731992
A general “geometric” thermodynamic model for multicomponent solutions
AD Pelton
Calphad 25 (2), 319-328, 2001
2552001
A thermodynamic model for deoxidation equilibria in steel
IH Jung, SA Decterov, AD Pelton
Metallurgical and Materials Transactions B 35, 493-507, 2004
2152004
Thermodynamic analysis of binary liquid silicates and prediction of ternary solution properties by modified quasichemical equations
M Blander, AD Pelton
Geochimica et Cosmochimica Acta 51 (1), 85-95, 1987
2001987
Critical evaluation and optimization of the thermodynamic properties and phase diagrams of the MnO-TiO2, MgO-TiO2, FeO-TiO2, Ti2O3-TiO2, Na2O-TiO2, and K2O …
G Eriksson, AD Pelton
Metallurgical Transactions B 24, 795-805, 1993
1981993
Critical evaluation and optimization of the thermodynamic properties and phase diagrams of the MnO–SiO2 and CaO–SiO2 systems
G Eriksson, P Wu, M Blander, AD Pelton
Canadian Metallurgical Quarterly 33 (1), 13-21, 1994
1971994
Thermodynamic modeling of the Fe-S system
P Walder, AD Pelton
Journal of phase equilibria and diffusion 26, 23-38, 2005
1922005
Critical thermodynamic evaluation and optimization of the MgO-Al2O3, CaO-MgO-Al2O3, and MgO-Al2O3-SiO2 Systems
IH Jung, SA Decterov, AD Pelton
Journal of Phase Equilibria and Diffusion 25, 329-345, 2004
1862004
A modified interaction parameter formalism for non-dilute solutions
AD Pelton, CW Bale
Metallurgical Transactions A 17, 1211-1215, 1986
1841986
The Li-Mg (lithium-magnesium) system
AA Nayeb-Hashemi, JB Clark, AD Pelton
Bulletin of Alloy Phase Diagrams 5 (4), 365-374, 1984
1801984
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20