Παρακολούθηση
Bjorn Landfeldt
Bjorn Landfeldt
Professor of Electrical Engineering, Lund University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eit.lth.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Method and system for enabling connections into networks with local address realms
B Volz, G Chambert, M Korling, B Landfeldt, Y Ismailov
US Patent 7,533,164, 2009
1662009
Game-theoretic approach for load balancing in computational grids
R Subrata, AY Zomaya, B Landfeldt
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 19 (1), 66-76, 2007
1582007
A cooperative game framework for QoS guided job allocation schemes in grids
R Subrata, AY Zomaya, B Landfeldt
IEEE Transactions on Computers 57 (10), 1413-1422, 2008
952008
Artificial life techniques for load balancing in computational grids
R Subrata, AY Zomaya, B Landfeldt
Journal of Computer and System Sciences 73 (8), 1176-1190, 2007
872007
SLM, a framework for session layer mobility management
B Landfeldt, T Larsson, Y Ismailov, A Seneviratne
Proceedings Eight International Conference on Computer Communications and …, 1999
871999
Traffic differentiated clustering routing in DSRC and C-V2X hybrid vehicular networks
W Qi, B Landfeldt, Q Song, L Guo, A Jamalipour
IEEE Transactions on Vehicular Technology 69 (7), 7723-7734, 2020
822020
Cooperative power-aware scheduling in grid computing environments
R Subrata, AY Zomaya, B Landfeldt
Journal of Parallel and Distributed Computing 70 (2), 84-91, 2010
802010
MARCH: a distributed content adaptation architecture
S Ardon, P Gunningberg, B Landfeldt, Y Ismailov, M Portmann, ...
International Journal of Communication Systems 16 (1), 97-115, 2003
762003
RETT-gen: A globally efficient routing protocol for wireless sensor networks by equalising sensor energy and avoiding energy holes
K Matrouk, B Landfeldt
Ad hoc networks 7 (3), 514-536, 2009
532009
Method and apparatus for auto-configuration for optimum multimedia performance
J Höller, B Landfeldt
US Patent 7,158,788, 2007
492007
Trust-based fast authentication for multiowner wireless networks
J Hassan, H Sirisena, B Landfeldt
IEEE Transactions on Mobile Computing 7 (2), 247-261, 2007
462007
Resource management for OFDMA based next generation 802.11 WLANs
M Karaca, S Bastani, BE Priyanto, M Safavi, B Landfeldt
2016 9th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC), 57-64, 2016
432016
An analysis of a modified point coordination function in IEEE 802.11
A Kanjanavapastit, B Landfeldt
14th IEEE Proceedings on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications …, 2003
412003
Creating distributed proxy configurations
B Landfeldt, A Seneviratne, P Gunningberg, S Ardon, M Portmann, ...
US Patent 7,200,679, 2007
372007
The case for a hybrid passive/active network monitoring scheme in the wireless Internet
B Landfeldt, P Sookavatana, A Seneviratne
Proceedings IEEE International Conference on Networks 2000 (ICON 2000 …, 2000
352000
Implementation of a wireless mesh network testbed for traffic control
K Lan, Z Wang, R Berriman, T Moors, M Hassan, L Libman, M Ott, ...
2007 16th International Conference on Computer Communications and Networks …, 2007
322007
Multiclass G/M/1 queueing system with self-similar input and non-preemptive priority
M Iftikhar, T Singh, B Landfeldt, M Caglar
Computer Communications 31 (5), 1012-1027, 2008
312008
Method and system for centrally allocating addresses and port numbers
B Landfeldt, A Seneviratne
US Patent App. 10/550,941, 2006
312006
Experiences in deploying a wireless mesh network testbed for traffic control
K Lan, Z Wang, M Hassan, T Moors, R Berriman, L Libman, M Ott, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 37 (5), 17-28, 2007
302007
Integrating mobility prediction and resource pre-allocation into a home-proxy based wireless internet framework
J Chan, B Landfeldt, A Seneviratne, P Sookavatana
Proceedings IEEE International Conference on Networks 2000 (ICON 2000 …, 2000
302000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20