Παρακολούθηση
Emil Dumic
Emil Dumic
University North, Department of Electrical Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unin.hr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
VCL@ FER image quality assessment database
A Zarić, N Tatalović, N Brajković, H Hlevnjak, M Lončarić, E Dumić, ...
AUTOMATIKA: časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i …, 2012
962012
Quality evaluation of static point clouds encoded using mpeg codecs
S Perry, HP Cong, LA da Silva Cruz, J Prazeres, M Pereira, A Pinheiro, ...
2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 3428-3432, 2020
812020
Point cloud subjective evaluation methodology based on 2D rendering
E Alexiou, T Ebrahimi, MV Bernardo, M Pereira, A Pinheiro, LADS Cruz, ...
2018 Tenth international conference on quality of multimedia experience …, 2018
692018
Point cloud quality evaluation: Towards a definition for test conditions
LA da Silva Cruz, E Dumić, E Alexiou, J Prazeres, R Duarte, M Pereira, ...
2019 Eleventh International Conference on Quality of Multimedia Experience …, 2019
612019
New image-quality measure based on wavelets
E Dumic, S Grgic, M Grgic
Journal of Electronic Imaging 19 (1), 011018-011018-19, 2010
452010
The use of wavelets in image interpolation: possibilities and limitations
E Dumic, S Grgic, M Grgic
Radioengineering, 2007
352007
Subjective evaluation and objective measures for point clouds—State of the art
E Dumic, CR Duarte, LA da Silva Cruz
2018 First International Colloquium on Smart Grid Metrology (SmaGriMet), 1-5, 2018
302018
Image quality assessment-comparison of objective measures with results of subjective test
A Zaric, M Loncaric, D Tralic, M Brzica, E Dumic, S Grgic
Proceedings ELMAR-2010, 113-118, 2010
282010
IQM2: new image quality measure based on steerable pyramid wavelet transform and structural similarity index
E Dumic, S Grgic, M Grgic
Signal, Image and Video Processing 8, 1159-1168, 2014
272014
Image quality of 4∶ 2∶ 2 and 4∶ 2∶ 0 chroma subsampling formats
E Dumic, M Mustra, S Grgic, G Gvozden
2009 international symposium ELMAR, 19-24, 2009
262009
Point cloud subjective evaluation methodology based on reconstructed surfaces
E Alexious, AMG Pinheiro, C Duarte, D Matković, E Dumić, ...
Applications of Digital Image Processing XLI 10752, 160-173, 2018
252018
Comparison of HDTV formats using objective video quality measures
E Dumic, S Grgic, M Grgic
Multimedia tools and applications 49, 409-424, 2010
182010
3D video subjective quality: a new database and grade comparison study
E Dumić, S Grgić, K Šakić, PMR Rocha, LA da Silva Cruz
Multimedia tools and applications 76 (2), 2087-2109, 2017
172017
Bilateral asymmetry detection in digital mammography using B-spline interpolation
J Bozek, E Dumic, M Grgic
2009 16th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, 1-4, 2009
172009
Hidden influences on image quality when comparing interpolation methods
E Dumic, S Grgic, M Grgic
2008 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing …, 2008
122008
Dynamic point cloud compression based on projections, surface reconstruction and video compression
E Dumic, A Bjelopera, A Nüchter
Sensors 22 (1), 197, 2021
112021
Point cloud coding solutions, subjective assessment and objective measures: A case study
E Dumic, LA da Silva Cruz
Symmetry 12 (12), 1955, 2020
112020
Study of subjective and objective quality evaluation of 3D point cloud data by the JPEG committee
S Perry, A Pinheiro, E Dumic, LA da Silva Cruz
Image Quality and System Performance XVI, 2019
112019
Comparison of remote subjective assessment strategies in the context of the JPEG Pleno point cloud activity
S Perry, LADS Cruz, E Dumic, NHT Nguyen, A Pinheiro, E Alexiou
2021 IEEE 23rd International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2021
102021
Subjective quality assessment of H. 265 versus H. 264 video coding for high-definition video systems
E Dumić, S Grgić, D Frank, K Šakić
2015 13th International Conference on Telecommunications (ConTEL), 1-7, 2015
102015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20