Παρακολούθηση
Mahesh Illindala
Mahesh Illindala
Electrical and Computer Engineering, The Ohio State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα osu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Operation and control of a dynamic voltage restorer using transformer coupled H-bridge converters
B Wang, M Illindala
IEEE transactions on power electronics 21 (4), 1053-1061, 2006
2202006
The Influence of Inverter-Based DGs and Their Controllers on Distribution Network Protection
M Haj-ahmed, M Illindala
IEEE Transactions on Industry Applications 50 (4), 2928-2937, 2014
1922014
Torque ripple reduction in interior permanent magnet synchronous machines using stators with odd number of slots per pole pair
SH Han, TM Jahns, WL Soong, MK Güven, MS Illindala
IEEE Transactions on Energy Conversion 25 (1), 118-127, 2010
1812010
Protection Strategies for Medium Voltage Direct Current Microgrid at a Remote Area Mine Site
C Yuan, M Haj-ahmed, M Illindala
IEEE Transactions on Industry Applications 51 (4), 2846-2853, 2015
1662015
Microgrids and sensitive loads
G Venkataramanan, M Illindala
2002 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings …, 2002
1432002
Data-driven probabilistic power flow analysis for a distribution system with renewable energy sources using Monte Carlo simulation
GE Constante-Flores, MS Illindala
IEEE Transactions on Industry Applications 55 (1), 174-181, 2018
1362018
A tri-level optimization model to mitigate coordinated attacks on electric power systems in a cyber-physical environment
K Lai, M Illindala, K Subramaniam
Applied energy 235, 204-218, 2019
1232019
Co-optimization scheme for distributed energy resource planning in community microgrids
C Yuan, MS Illindala, AS Khalsa
IEEE Transactions on Sustainable Energy 8 (4), 1351-1360, 2017
1232017
Modified Viterbi Algorithm Based Distribution System Restoration Strategy for Grid Resiliency
C Yuan, MS Illindala, AS Khalsa
IEEE Transactions on Power Delivery 32 (1), 310-319, 2017
1132017
Experimental verification of deep field weakening operation of a 50-kW IPM machine by using single current regulator
Y Zhang, MK Güven, MK Guven, S Chi, M Illindala
IEEE transactions on Industry Applications 47 (1), 128-133, 2010
1002010
Reducing harmonic eddy-current losses in the stator teeth of interior permanent magnet synchronous machines during flux weakening
SH Han, WL Soong, TM Jahns, MK Güven, MS Illindala
IEEE Transactions on Energy Conversion 25 (2), 441-449, 2010
782010
Comprehensive Protection Strategy for an Islanded Microgrid Using Intelligent Relays
K Lai, MS Illindala, MA Haj-ahmed
IEEE Transactions on Industry Applications 53 (1), 47-55, 2017
712017
Control of distributed generation systems to mitigate load and line imbalances
M Illindala, U Venkataramanan
2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference …, 2002
662002
A distributed energy management strategy for resilient shipboard power system
K Lai, MS Illindala
Applied Energy 228, 821-832, 2018
622018
Risk-based mitigation of load curtailment cyber attack using intelligent agents in a shipboard power system
TRB Kushal, K Lai, MS Illindala
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (5), 4741-4750, 2018
622018
Hybrid power system with variable speed genset
D Yu, MP Liechty, MS Illindala, MT Muller
US Patent 8,987,939, 2015
622015
Improved frequency regulation in an islanded mixed source microgrid through coordinated operation of DERs and smart loads
A Mondal, MS Illindala
IEEE Transactions on Industry Applications 54 (1), 112-120, 2017
592017
Investigation of Protection Schemes for Flexible Distribution of Energy and Storage Resources in an Industrial Microgrid
MA Haj-ahmed, MS Illindala
IEEE Transactions on Industry Applications 51 (3), 2071 - 2080, 2015
582015
Investigation of protection schemes for flexible distribution of Energy and Storage resources in an industrial microgrid
MA Haj-ahmed, MS Illindala
Industrial & Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS), 2014 …, 2014
582014
Small signal dynamics of inverter interfaced distributed generation in a chain-microgrid
G Venkataramanan, M Illindala
2007 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 1-6, 2007
542007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20