Παρακολούθηση
marco cammarata
marco cammarata
CNRS researcher, University of Rennes & Beamline scientist at ESRF
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα esrf.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Achieving few-femtosecond time-sorting at hard X-ray free-electron lasers
M Harmand, R Coffee, MR Bionta, M Chollet, D French, D Zhu, DM Fritz, ...
Nature Photonics 7 (3), 215-218, 2013
4002013
X-ray and optical wave mixing
TE Glover, DM Fritz, M Cammarata, TK Allison, S Coh, JM Feldkamp, ...
Nature 488 (7413), 603-608, 2012
3252012
Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering
M Cammarata, M Levantino, F Schotte, PA Anfinrud, F Ewald, J Choi, ...
Nature methods 5 (10), 881-886, 2008
3032008
Ultrafast x-ray diffraction of transient molecular structures in solution
H Ihee, M Lorenc, TK Kim, QY Kong, M Cammarata, JH Lee, S Bratos, ...
Science 309 (5738), 1223-1227, 2005
2982005
Femtosecond X-ray absorption spectroscopy at a hard X-ray free electron laser: Application to spin crossover dynamics
HT Lemke, C Bressler, LX Chen, DM Fritz, KJ Gaffney, A Galler, ...
The Journal of Physical Chemistry A 117 (4), 735-740, 2013
2202013
The x-ray pump–probe instrument at the linac coherent light source
M Chollet, R Alonso-Mori, M Cammarata, D Damiani, J Defever, JT Delor, ...
Journal of synchrotron radiation 22 (3), 503-507, 2015
2052015
Ultrafast photovoltaic response in ferroelectric nanolayers
D Daranciang, MJ Highland, H Wen, SM Young, NC Brandt, HY Hwang, ...
Physical review letters 108 (8), 087601, 2012
1942012
Fourier-transform inelastic X-ray scattering from time-and momentum-dependent phonon–phonon correlations
M Trigo, M Fuchs, J Chen, MP Jiang, M Cammarata, S Fahy, DM Fritz, ...
Nature Physics 9 (12), 790-794, 2013
1882013
Chromophore twisting in the excited state of a photoswitchable fluorescent protein captured by time-resolved serial femtosecond crystallography
N Coquelle, M Sliwa, J Woodhouse, G Schirò, V Adam, A Aquila, ...
Nature Chemistry 10 (1), 31-37, 2018
1762018
Coherent structural trapping through wave packet dispersion during photoinduced spin state switching
HT Lemke, KS Kjær, R Hartsock, TB Van Driel, M Chollet, JM Glownia, ...
Nature communications 8 (1), 15342, 2017
1752017
Ultrafast myoglobin structural dynamics observed with an X-ray free-electron laser
M Levantino, G Schiro, HT Lemke, G Cottone, JM Glownia, D Zhu, ...
Nature communications 6 (1), 6772, 2015
1722015
A single-shot transmissive spectrometer for hard x-ray free electron lasers
D Zhu, M Cammarata, JM Feldkamp, DM Fritz, JB Hastings, S Lee, ...
Applied Physics Letters 101 (3), 2012
1562012
Spectral encoding of x-ray/optical relative delay
MR Bionta, HT Lemke, JP Cryan, JM Glownia, C Bostedt, M Cammarata, ...
Optics express 19 (22), 21855-21865, 2011
1532011
Structural dynamics of light-driven proton pumps
M Andersson, E Malmerberg, S Westenhoff, G Katona, M Cammarata, ...
Structure 17 (9), 1265-1275, 2009
1522009
Sequential activation of molecular breathing and bending during spin-crossover photoswitching revealed by femtosecond optical and X-ray absorption spectroscopy
M Cammarata, R Bertoni, M Lorenc, H Cailleau, S Di Matteo, C Mauriac, ...
Physical review letters 113 (22), 227402, 2014
1442014
Chopper system for time resolved experiments with synchrotron radiation
M Cammarata, L Eybert, F Ewald, W Reichenbach, M Wulff, P Anfinrud, ...
Review of scientific instruments 80 (1), 2009
1392009
Using synchrotrons and XFELs for time-resolved X-ray crystallography and solution scattering experiments on biomolecules
M Levantino, BA Yorke, DCF Monteiro, M Cammarata, AR Pearson
Current opinion in structural biology 35, 41-48, 2015
1322015
Nanofocusing of hard X-ray free electron laser pulses using diamond based Fresnel zone plates
C David, S Gorelick, S Rutishauser, J Krzywinski, J Vila-Comamala, ...
Scientific Reports 1 (1), 57, 2011
1302011
Single shot spatial and temporal coherence properties of the slac linac coherent light source in the hard x-ray regime
C Gutt, P Wochner, B Fischer, H Conrad, M Castro-Colin, S Lee, ...
Physical Review Letters 108 (2), 024801, 2012
1292012
Impulsive solvent heating probed by picosecond x-ray diffraction
M Cammarata, M Lorenc, TK Kim, JH Lee, QY Kong, E Pontecorvo, ...
The Journal of chemical physics 124 (12), 2006
1262006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20