Παρακολούθηση
Chrissoleon Papadopoulos
Chrissoleon Papadopoulos
Aristotle University of Thessaloniki, Department of Economics, University Campus, 541 24
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Queueing theory in manufacturing systems analysis and design
HT Papadopolous, C Heavey, J Browne
Springer Science & Business Media, 1993
4191993
Queueing theory in manufacturing systems analysis and design: A classification of models for production and transfer lines
HT Papadopoulos, C Heavey
European journal of operational Research 92 (1), 1-27, 1996
3911996
A simulated annealing approach for buffer allocation in reliable production lines
DD Spinellis, CT Papadopoulos
Annals of Operations Research 93, 373-384, 2000
1542000
Quality in NHS hospitals: no one knows better than patients
E Karassavidou, N Glaveli, CT Papadopoulos
Measuring Business Excellence 13 (1), 34-46, 2009
1522009
Analysis and design of discrete part production lines
CT Papadopoulos, MEJ O'Kelly, MJ Vidalis, D Spinellis
Springer, 2009
1392009
Large production line optimization using simulated annealing
D Spinellis, C Papadopoulos, JMG Smith
International journal of production research 38 (3), 509-541, 2000
1212000
The throughput rate of multistation unreliable production lines
C Heavey, HT Papadopoulos, J Browne
European Journal of Operational Research 68 (1), 69-89, 1993
1071993
Buffer allocation in unreliable production lines using a knowledge based system
GA Vouros, HT Papadopoulos
Computers & Operations Research 25 (12), 1055-1067, 1998
1031998
A classification and review of timed Markov models of manufacturing systems
CT Papadopoulos, J Li, MEJ O'Kelly
Computers & Industrial Engineering 128, 219-244, 2019
952019
Minimizing WIP inventory in reliable production lines
HT Papadopoulos, MI Vidalis
International Journal of Production Economics 70 (2), 185-197, 2001
822001
A heuristic algorithm for the buffer allocation in unreliable unbalanced production lines
HT Papadopoulos, MI Vidalis
Computers & Industrial Engineering 41 (3), 261-277, 2001
802001
Stochastic algorithms for buffer allocation in reliable production lines
DD Spinellis, CT Papadopoulos
Mathematical Problems in Engineering 5, 441-458, 2000
692000
Exact analysis of a two-workstation one-buffer flow line with parallel unreliable machines
DC Alexandros, PT Chrissoleon
European Journal of Operational Research 197 (2), 572-580, 2009
622009
A dynamic programming algorithm for the buffer allocation problem in homogeneous asymptotically reliable serial production lines
AC Diamantidis, CT Papadopoulos
Mathematical problems in Engineering 2004, 209-223, 2004
612004
An artificial neural network based decision support system for solving the buffer allocation problem in reliable production lines
AK Tsadiras, CT Papadopoulos, MEJ O’Kelly
Computers & industrial engineering 66 (4), 1150-1162, 2013
582013
Throughput rate of multistation reliable production lines with inter station buffers:(I) Exponential Case
HT Papadopoulos, C Heavey, MEJ O'Kelly
Computers in Industry 13 (3), 229-244, 1989
541989
Exact analysis of a discrete material three-station one-buffer merge system with unreliable machines
AC Diamantidis, CT Papadopoulos*, MI Vidalis
International Journal of Production Research 42 (4), 651-675, 2004
532004
Approximate analysis of serial flow lines with multiple parallel-machine stations
AC Diamantidis, CT Papadopoulos, C Heavey
IIE Transactions 39 (4), 361-375, 2007
502007
A DSS for the buffer allocation of production lines based on a comparative evaluation of a set of search algorithms
CT Papadopoulos, MEJ O’Kelly, AK Tsadiras
International Journal of Production Research 51 (14), 4175-4199, 2013
442013
On the empirical performance of some new neural network methods for forecasting intermittent demand
MZ Babai, A Tsadiras, C Papadopoulos
IMA Journal of Management Mathematics 31 (3), 281-305, 2020
422020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20