Παρακολούθηση
Sachit Menon
Sachit Menon
PhD Student, Columbia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pulse: Self-supervised photo upsampling via latent space exploration of generative models
S Menon, A Damian, S Hu, N Ravi, C Rudin
Proceedings of the ieee/cvf conference on computer vision and pattern …, 2020
5592020
Vipergpt: Visual inference via python execution for reasoning
D Surís, S Menon, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
2522023
Visual classification via description from large language models
S Menon, C Vondrick
arXiv preprint arXiv:2210.07183, 2022
2062022
New techniques for preserving global structure and denoising with low information loss in single-image super-resolution
Y Bei, A Damian, S Hu, S Menon, N Ravi, C Rudin
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
352018
Doubly right object recognition: A why prompt for visual rationales
C Mao, R Teotia, A Sundar, S Menon, J Yang, X Wang, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
262023
Affective faces for goal-driven dyadic communication
S Geng, R Teotia, P Tendulkar, S Menon, C Vondrick
arXiv preprint arXiv:2301.10939, 2023
112023
Task bias in vision-language models
S Menon, IP Chandratreya, C Vondrick
arXiv preprint arXiv:2212.04412, 2022
52022
Forget-me-not! contrastive critics for mitigating posterior collapse
S Menon, D Blei, C Vondrick
Uncertainty in Artificial Intelligence, 1360-1370, 2022
52022
What You Can Reconstruct from a Shadow
R Liu, S Menon, C Mao, D Park, S Stent, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
22023
Task Bias in Contrastive Vision-Language Models
S Menon, IP Chandratreya, C Vondrick
International Journal of Computer Vision 132 (6), 2026-2040, 2024
2024
Generating Illustrated Instructions
S Menon, I Misra, R Girdhar
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2024
2024
Systems and methods for detecting occluded objects
SAI Stent, R Liu, S Menon, C Mao, D Park, CM Vondrick
US Patent App. 18/167,603, 2023
2023
Representational Task Bias in Zero-shot Recognition at Scale
S Menon, IP Chandratreya, C Vondrick
2022
Shape Analysis by Shadow Synthesis
R Liu, S Menon, C Mao, D Park, S Stent, C Vondrick
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14