Παρακολούθηση
Elsebeth Pedersen
Elsebeth Pedersen
PhD Student in Glass Structure and Mechanics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.aau.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Heat conduction in oxide glasses: Balancing diffusons and propagons by network rigidity
SS Sørensen, EJ Pedersen, FK Paulsen, IH Adamsen, JL Laursen, ...
Applied Physics Letters 117 (3), 2020
112020
Short-and medium-range structure synergistically control fracture toughness of densified aluminoborate glasses
EJ Pedersen, T To, SS Sørensen, R Christensen, JFS Christensen, ...
Physical Review Materials 7 (5), 053607, 2023
12023
Structural Origin of Pressure-Induced Increase in Fracture Toughness of Alkali Aluminoborate Glasses
EJ Pedersen, T To, JFS Christensen, R Christensen, SS Sørensen, ...
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3