Παρακολούθηση
Konstantinos Sagonas
Konstantinos Sagonas
Uppsala University and National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα it.uu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
XSB as an Efficient Deductive Database Engine
K Sagonas, T Swift, DS Warren
Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on the Management of …, 1994
5791994
Optimal dynamic partial order reduction
P Abdulla, S Aronis, B Jonsson, K Sagonas
ACM Symposium on Principles of Programming Languages (POPL'14), 373-384, 2014
2332014
XSB: A system for efficiently computing well-founded semantics
P Rao, K Sagonas, T Swift, DS Warren, J Freire
Logic Programming And Nonmonotonic Reasoning: 4th International Conference …, 1997
2071997
Stateless Model Checking for TSO and PSO
PA Abdulla, S Aronis, MF Atig, B Jonsson, C Leonardsson, K Sagonas
Acta Informatica 54 (8), 789-818, 2017
1832017
An abstract machine for tabled execution of fixed-order stratified logic programs
K Sagonas, T Swift
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 20 (3), 586-634, 1998
1651998
Effective stateless model checking for C/C++ concurrency
M Kokologiannakis, O Lahav, K Sagonas, V Vafeiadis
PACMPL 2 (POPL), 17:1–17:32, 2018
1462018
Practical type inference based on success typings
T Lindahl, K Sagonas
Proceedings of the 8th ACM SIGPLAN international conference on Principles …, 2006
1292006
A PropEr integration of types and function specifications with property-based testing
M Papadakis, K Sagonas
Proceedings of the 10th ACM SIGPLAN workshop on Erlang, 39-50, 2011
1202011
Efficient access mechanisms for tabled logic programs
IV Ramakrishnan, P Rao, K Sagonas, T Swift, DS Warren
Journal of Logic Programming 38 (1), 31-54, 1999
1151999
Efficient tabling mechanisms for logic programs
IV Ramakrishnan, P Rao, K Sagonas, T Swift, DS Warren
Proceedings of the 12th International Conference on Logic Programming, 687-711, 1995
1051995
Analysis of {DTLS} Implementations Using Protocol State Fuzzing
P Fiterau-Brostean, B Jonsson, R Merget, J de Ruiter, K Sagonas, ...
29th {USENIX} Security Symposium ({USENIX} Security 20), 2020
1022020
Detecting software defects in telecom applications through lightweight static analysis: A war story
T Lindahl, K Sagonas
Programming Languages and Systems: Second Asian Symposium, APLAS 2004 …, 2004
782004
Systematic testing for detecting concurrency errors in Erlang programs
M Christakis, A Gotovos, K Sagonas
Sixth International Conference on Software Testing, Verification and …, 2013
742013
CAT: The copying approach to tabling
B Demoen, K Sagonas
International Conference on Algebraic and Logic Programming, 21-35, 1998
661998
CHAT: The copy-hybrid approach to tabling
B Demoen, K Sagonas
Practical Aspects of Declarative Languages, 106-121, 1998
621998
A high performance Erlang system
E Johansson, M Pettersson, K Sagonas
Proceedings of the 2nd ACM SIGPLAN international conference on Principles …, 2000
612000
Source sets: A foundation for optimal dynamic partial order reduction
PA Abdulla, S Aronis, B Jonsson, K Sagonas
Journal of the ACM (JACM) 64 (4), 1-49, 2017
592017
Semantica: Version 1.0 (for NEXTSTEP)
RK Larson, DS Warren, J Freire, P Gomez, K Sagonas
MIT Press, 1997
571997
Turning centralized coherence and distributed critical-section execution on their head: A new approach for scalable distributed shared memory
S Kaxiras, D Klaftenegger, M Norgren, A Ros, K Sagonas
Proceedings of the 24th International Symposium on High-Performance Parallel …, 2015
542015
Demand-driven indexing of Prolog clauses
VS Costa, K Sagonas, R Lopes
Logic Programming: 23rd International Conference (ICLP 2007), 395-409, 2007
52*2007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20