Παρακολούθηση
Roberto Palmieri
Roberto Palmieri
Associate Professor, Lehigh University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lehigh.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Aggro: Boosting stm replication via aggressively optimistic transaction processing
R Palmieri, F Quaglia, P Romano
2010 Ninth IEEE International Symposium on Network Computing and …, 2010
612010
Speeding up consensus by chasing fast decisions
B Arun, S Peluso, R Palmieri, G Losa, B Ravindran
2017 47th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2017
582017
Optimistic transactional boosting
A Hassan, R Palmieri, B Ravindran
Proceedings of the 19th ACM SIGPLAN symposium on Principles and practice of …, 2014
562014
Osare: Opportunistic speculation in actively replicated transactional systems
R Palmieri, F Quaglia, P Romano
2011 IEEE 30th International Symposium on Reliable Distributed Systems, 59-64, 2011
552011
Making fast consensus generally faster
S Peluso, A Turcu, R Palmieri, G Losa, B Ravindran
2016 46th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2016
532016
On the analytical modeling of concurrency control algorithms for software transactional memories: The case of commit-time-locking
P Di Sanzo, B Ciciani, R Palmieri, F Quaglia, P Romano
Performance Evaluation 69 (5), 187-205, 2012
512012
Hyflow2: A high performance distributed transactional memory framework in scala
A Turcu, B Ravindran, R Palmieri
Proceedings of the 2013 International Conference on Principles and Practices …, 2013
472013
Automated data partitioning for highly scalable and strongly consistent transactions
A Turcu, R Palmieri, B Ravindran
Proceedings of International Conference on Systems and Storage, 1-11, 2014
452014
Be general and don’t give up consistency in geo-replicated transactional systems
A Turcu, S Peluso, R Palmieri, B Ravindran
Principles of Distributed Systems: 18th International Conference, OPODIS …, 2014
422014
Archie: a speculative replicated transactional system
S Hirve, R Palmieri, B Ravindran
Proceedings of the 15th international Middleware Conference, 265-276, 2014
372014
Automated workload characterization in cloud-based transactional data grids
B Ciciani, D Didona, P Di Sanzo, R Palmieri, S Peluso, F Quaglia, ...
2012 IEEE 26th International Parallel and Distributed Processing Symposium …, 2012
352012
NUMASK: high performance scalable skip list for NUMA
H Daly, A Hassan, MF Spear, R Palmieri
32nd International Symposium on Distributed Computing (DISC 2018), 2018
332018
Adaptive live migration to improve load balancing in virtual machine environment
P Lu, A Barbalace, R Palmieri, B Ravindran
Euro-Par 2013: Parallel Processing Workshops: BigDataCloud, DIHC, FedICI …, 2014
332014
Evaluating database-oriented replication schemes in software transactional memory systems
R Palmieri, F Quaglia, P Romano, N Carvalho
2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing …, 2010
332010
Hipertm: High performance, fault-tolerant transactional memory
S Hirve, R Palmieri, B Ravindran
Theoretical Computer Science 688, 86-102, 2017
312017
On speculative replication of transactional systems
P Romano, R Palmieri, F Quaglia, N Carvalho, L Rodrigues
Journal of Computer and System Sciences 80 (1), 257-276, 2014
312014
A flexible framework for accurate simulation of cloud in-memory data stores
P Di Sanzo, F Quaglia, B Ciciani, A Pellegrini, D Didona, P Romano, ...
Simulation Modelling Practice and Theory 58, 219-238, 2015
262015
Disjoint-access parallelism: Impossibility, possibility, and cost of transactional memory implementations
S Peluso, R Palmieri, P Romano, B Ravindran, F Quaglia
Proceedings of the 2015 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing …, 2015
252015
On developing optimistic transactional lazy set
A Hassan, R Palmieri, B Ravindran
Principles of Distributed Systems: 18th International Conference, OPODIS …, 2014
252014
On open nesting in distributed transactional memory
A Turcu, B Ravindran
Proceedings of the 5th Annual International Systems and Storage Conference, 1-12, 2012
232012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20