Παρακολούθηση
Nikolaos Partarakis
Nikolaos Partarakis
Foundation for Research and Technology Hellas - Institute of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mixed reality gamified presence and storytelling for virtual museums
G Papagiannakis, N Partarakis, C Stephanidis, M Vassiliadi, N Huebner, ...
Encyclopedia of computer graphics and games, 2018
502018
Representation and preservation of Heritage Crafts
X Zabulis, C Meghini, N Partarakis, C Beisswenger, A Dubois, M Fasoula, ...
Sustainability 12 (4), 1461, 2020
282020
Adaptation and Content Personalization in the Context of Multi User Museum Exhibits.
N Partarakis, M Antona, E Zidianakis, C Stephanidis
AVI* CH, 5-10, 2016
212016
What is needed to digitise knowledge on Heritage Crafts
X Zabulis, C Meghini, N Partarakis, D Kaplanidi, P Doulgeraki, E Karuzaki, ...
Mem. Rev 4 (1), 2019
202019
User Interface Adaptation of Web-Based Services on the Semantic Web.
N Partarakis, C Doulgeraki, A Leonidis, M Antona, C Stephanidis
HCI (6), 711-719, 2009
202009
The invisible museum: A user-centric platform for creating virtual 3D exhibitions with VR support
E Zidianakis, N Partarakis, S Ntoa, A Dimopoulos, S Kopidaki, ...
Electronics 10 (3), 363, 2021
192021
Design for All: Computer‐Assisted Design of User Interface Adaptation
C Stephanidis, M Antona, A Savidis, N Partarakis, K Doulgeraki, ...
Handbook of human factors and ergonomics, 1484-1507, 2012
192012
Realistic virtual humans for cultural heritage applications
E Karuzaki, N Partarakis, N Patsiouras, E Zidianakis, A Katzourakis, ...
Heritage 4 (4), 4148-4171, 2021
182021
An approach to the creation and presentation of reference gesture datasets, for the preservation of traditional crafts
N Partarakis, X Zabulis, A Chatziantoniou, N Patsiouras, I Adami
Applied Sciences 10 (20), 7325, 2020
182020
Personalizing HMI elements in ADAS using ontology meta-models and rule based reasoning
Y Lilis, E Zidianakis, N Partarakis, M Antona, C Stephanidis
Universal Access in Human–Computer Interaction. Design and Development …, 2017
162017
Digital cultural heritage experience in Ambient Intelligence
N Partarakis, D Grammenos, G Margetis, E Zidianakis, G Drossis, ...
Mixed reality and gamification for cultural heritage, 473-505, 2017
162017
Adaptable, personalizable and multi user museum exhibits
N Partarakis, M Antona, C Stephanidis
Curating the Digital: Space for Art and Interaction, 167-179, 2016
162016
Representation of socio-historical context to support the authoring and presentation of multimodal narratives: The Mingei Online Platform
NNP Partarakis, PPD Doulgeraki, EEK Karuzaki, IIA Adami, SSN Ntoa, ...
ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 15 (1), 1-26, 2021
152021
Accessibility of cultural heritage exhibits
N Partarakis, I Klironomos, M Antona, G Margetis, D Grammenos, ...
Universal Access in Human-Computer Interaction. Interaction Techniques and …, 2016
152016
TooltY: An approach for the combination of motion capture and 3D reconstruction to present tool usage in 3D environments
E Stefanidi, N Partarakis, X Zabulis, P Zikas, G Papagiannakis, ...
Intelligent Scene Modeling and Human-Computer Interaction, 165-180, 2021
142021
An approach for the visualization of crafts and machine usage in virtual environments
E Stefanidi, N Partarakis, X Zabulis, G Papagiannakis
Proceedings of the 13th International Conference on Advances in Computer …, 2020
132020
Mixed-reality demonstration and training of glassblowing
AL Carre, A Dubois, N Partarakis, X Zabulis, N Patsiouras, E Mantinaki, ...
Heritage 5 (1), 103-128, 2022
122022
Transforming heritage crafts to engaging digital experiences
N Partarakis, X Zabulis, M Antona, C Stephanidis
Visual Computing for Cultural Heritage, 245-262, 2020
122020
Waat: Personalised web accessibility evaluation tool
T Oikonomou, N Kaklanis, K Votis, GE Kastori, N Partarakis, D Tzovaras
Proceedings of the International Cross-Disciplinary Conference on Web …, 2011
122011
Representation and presentation of culinary tradition as cultural heritage
N Partarakis, D Kaplanidi, P Doulgeraki, E Karuzaki, A Petraki, D Metilli, ...
Heritage 4 (2), 612-640, 2021
112021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20