Παρακολούθηση
Marcin Pilipczuk
Marcin Pilipczuk
Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mimuw.edu.pl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parameterized Algorithms
M Cygan, FV Fomin, Ł Kowalik, D Lokshtanov, D Marx, M Pilipczuk, ...
Springer, 2015
29052015
Solving Connectivity Problems Parameterized by Treewidth in Single Exponential Time
M Cygan, J Nederlof, M Pilipczuk, M Pilipczuk, JMM Van Rooij, ...
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 18 (2), 1-31, 2022
405*2022
Faster deterministic feedback vertex set
T Kociumaka, M Pilipczuk
Information Processing Letters 114 (10), 556-560, 2014
1262014
Designing FPT Algorithms for Cut Problems Using Randomized Contractions
R Chitnis, M Cygan, MT Hajiaghayi, M Pilipczuk, M Pilipczuk
SIAM Journal on Computing 45 (4), 1171-1229, 2016
1032016
A fast branching algorithm for cluster vertex deletion
A Boral, M Cygan, T Kociumaka, M Pilipczuk
Theory of Computing Systems 58 (2), 357-376, 2016
103*2016
On multiway cut parameterized above lower bounds
M Cygan, M Pilipczuk, M Pilipczuk, JO Wojtaszczyk
ACM Transactions on Computation Theory (TOCT) 5 (1), 3, 2013
1032013
Tight bounds for Parameterized Complexity of Cluster Editing.
FV Fomin, S Kratsch, M Pilipczuk, M Pilipczuk, Y Villanger
STACS 20, 32-43, 2013
101*2013
Polynomial-time Algorithm for Maximum Weight Independent Set on P6-free Graphs
A Grzesik, T Klimošová, M Pilipczuk, M Pilipczuk
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 18 (1), 1-57, 2022
962022
Subset feedback vertex set is fixed-parameter tractable
M Cygan, M Pilipczuk, M Pilipczuk, JO Wojtaszczyk
SIAM Journal on Discrete Mathematics 27 (1), 290-309, 2013
962013
Known algorithms for EDGE CLIQUE COVER are probably optimal
M Cygan, M Pilipczuk, M Pilipczuk
SIAM Journal on Computing 45 (1), 67-83, 2016
932016
Exact and approximate bandwidth
M Cygan, M Pilipczuk
Theoretical Computer Science 411 (40), 3701-3713, 2010
922010
Minimum bisection is fixed parameter tractable
M Cygan, D Lokshtanov, M Pilipczuk, M Pilipczuk, S Saurabh
Proceedings of the 46th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, 323-332, 2014
782014
The planar directed k-Vertex-Disjoint Paths problem is fixed-parameter tractable
M Cygan, D Marx, M Pilipczuk, M Pilipczuk
Foundations of Computer Science (FOCS), 2013 IEEE 54th Annual Symposium on …, 2013
782013
Fixed-parameter tractable canonization and isomorphism test for graphs of bounded treewidth
D Lokshtanov, M Pilipczuk, M Pilipczuk, S Saurabh
Foundations of Computer Science (FOCS), 2014 IEEE 55th Annual Symposium on …, 2014
712014
Network Sparsification for Steiner Problems on Planar and Bounded-Genus Graphs
M Pilipczuk, M Pilipczuk, P Sankowski, EJV Leeuwen
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 14 (4), 53, 2018
68*2018
Kernelization and sparseness: the case of dominating set
PG Drange, MS Dregi, FV Fomin, S Kreutzer, D Lokshtanov, M Pilipczuk, ...
arXiv preprint arXiv:1411.4575, 2014
632014
On the Maximum Weight Independent Set Problem in graphs without induced cycles of length at least five
M Chudnovsky, M Pilipczuk, M Pilipczuk, S Thomassé
arXiv preprint arXiv:1903.04761, 2019
61*2019
On multiway cut parameterized above lower bounds
M Cygan, M Pilipczuk, M Pilipczuk, JO Wojtaszczyk
Parameterized and Exact Computation: 6th International Symposium, IPEC 2011 …, 2012
592012
Clique cover and graph separation: New incompressibility results
M Cygan, S Kratsch, M Pilipczuk, M Pilipczuk, M Wahlström
ACM Transactions on Computation Theory (TOCT) 6 (2), 1-19, 2014
572014
Parameterized complexity of eulerian deletion problems
M Cygan, D Marx, M Pilipczuk, M Pilipczuk, I Schlotter
Algorithmica 68 (1), 41-61, 2014
572014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20