Παρακολούθηση
Daniel Castro
Daniel Castro
Universidade do Algarve
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cm-loule.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast line, arc/circle and leg detection from laser scan data in a player driver
J Xavier, M Pacheco, D Castro, A Ruano, U Nunes
Robotics and Automation, 2005. ICRA 2005. Proceedings of the 2005 IEEE …, 2005
2652005
Feature extraction for moving objects tracking system in indoor environments
D Castro, U Nunes, A Ruano
IFAC Proceedings Volumes 37 (8), 96-101, 2004
382004
Tactile force control feedback in a parallel jaw gripper
D Castro, L Marques, U Nunes, AT de Almeida
ISIE'97 Proceeding of the IEEE International Symposium on Industrial …, 1997
361997
Obstacle avoidance in local navigation
D Castro, U Nunes, A Ruano
0th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED’2002), 1-10, 2002
282002
Reactive local navigation
D Castro, U Nunes, A Ruano
IEEE 2002 28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society …, 2002
252002
Optoelectronic proximity sensor for robotics applications
L Marques, D Castro, U Nunes, AT De Almeida
Proceedings of 8th Mediterranean Electrotechnical Conference on Industrial …, 1996
61996
Preensão com Recurso a Informação de Tacto e Proximidade para Tarefas de Manuseamento com Incerteza Posicional
D Castro, L Marques, U Nunes, AT de Almeida
Proceedings of the 4as Jornadas Luso-Espanholas de Engenharia Electrotécnica …, 1995
41995
Sensor de Tacto Matricial Piezoresistivo para Aplicações em Robótica
U Nunes, D Castro, L Silva, AT De Almeida
Proceedings of the 3as Jornadas Hispano-Lusas de Ingenieria Electrica, 1735-1744, 1993
31993
Garra Servo-Controlada com Integração de Informação táCtil e de Proximidade
DJL Castro
Master’s Thesis, 1996
21996
Sensor de Proximidade Optoelectrónico para Gripper
L Marques, D Castro, U Nunes, AT De Almeida
4ª Jornadas Luso Espanholas de Engenharia Electrotécnica, Porto, 1995
21995
Detection and tracking of moving objects
J Xavier, M Pacheco, D Castro, A Ruano
Bachelor Thesis, 2004
12004
Detection and tracking of moving objects in an indoor environment
J Xavier, M Pacheco, D Castro, A Ruano
6th Portuguese Conference on Automatic Control (Controlo 2004), 1-1, 2004
2004
ON THE INTEGRATION OF ROBOT END-EFFECT OR SENSORS: CONTROL AND MODELLING ISSUES
U Nunes, P Faia, R Aratijo, D Castro, AT de Almeida
IEEE International Workshop on Emerging Technologies and Factory Automation …, 1992
1992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13