Παρακολούθηση
Christophe Chassot
Christophe Chassot
INSA de Toulouse - LAAS du CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα laas.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Partial-order transport service for multimedia and other applications
PD Amer, C Chassot, TJ Connolly, M Diaz, P Conrad
IEEE/ACM transactions on Networking 2 (5), 440-456, 1994
1331994
OM2M: Extensible ETSI-compliant M2M service platform with self-configuration capability
MB Alaya, Y Banouar, T Monteil, C Chassot, K Drira
Procedia Computer Science 32, 1079-1086, 2014
1082014
Partial order connections: a new concept for high speed and multimedia services and protocols
M Diaz, A Lozes, C Chassot, PD Amer
Annales des télécommunications 49 (5), 270-281, 1994
421994
A time-efficient architecture for multimedia applications
P Owezarski, M Diaz, C Chassot
IEEE Journal on selected Areas in Communications 16 (3), 383-396, 1998
401998
From the partial order connection concept to partial order multimedia transport connections
C Chassot, M Diaz, A Lozes
Journal of High Speed Networks 5 (2), 181-191, 1996
401996
Towards Autonomous Management of QoS through Model-Driven Adaptability in Communication-Centric Systems.
C Chassot, K Guennoun, K Drira, F Armando, E Exposito, A Lozes
Int. Trans. Syst. Sci. Appl. 2 (3), 255-264, 2006
332006
Performance analysis for an IP differentiated services network
C Chassot, F Garcia, G Auriol, A Lozes, E Lochin, P Anelli
2002 IEEE International Conference on Communications. Conference Proceedings …, 2002
292002
On the definition and representation of the quality of service for multimedia systems
M Diaz, K Drira, A Lozes, C Chassot
International Conference on High Performance Networking, 116-128, 1995
291995
Building self-optimized communication systems based on applicative cross-layer information
E Exposito, M Gineste, L Dairaine, C Chassot
Computer Standards & Interfaces 31 (2), 354-361, 2009
262009
A rule-driven approach for architectural self adaptation in collaborative activities using graph grammars.
IB Rodriguez, K Drira, C Chassot, K Guennoun, M Jmaiel
Int. J. Auton. Comput. 1 (3), 226-245, 2010
242010
QoS-oriented MPTCP extensions for multimedia multi-homed systems
C Diop, G Dugué, C Chassot, E Exposito
2012 26th International Conference on Advanced Information Networking and …, 2012
232012
Experimental comparison of the diagnostic capabilities of classification and clustering algorithms for the QoS management in an autonomic IoT platform
L Morales, CA Ouedraogo, J Aguilar, C Chassot, S Medjiah, K Drira
Service Oriented Computing and Applications 13 (3), 199-219, 2019
212019
A model-based approach for self-adaptive Transport protocols
N Van Wambeke, F Armando, C Chassot, E Expósito
Computer Communications 31 (11), 2699-2705, 2008
182008
Partial order transport service for multimedia applications: Reliable service
PD Amer, C Chassot, T Connolly, M Diaz
[1993] Proceedings The 2nd International Symposium on High Performance …, 1993
171993
A framework of models for QoS-oriented adaptive deployment of multi-layer communication services in group cooperative activities
K Guennoun, K Drira, N Van Wambeke, C Chassot, F Armando, ...
Computer Communications 31 (13), 3003-3017, 2008
152008
Introducing a cross-layer interpreter for multimedia streams
E Exposito, N Van Wambeke, C Chassot, K Drira
Computer Networks 52 (6), 1125-1141, 2008
132008
QoS-aware multipath-TCP extensions for mobile and multimedia applications
C Diop, G Dugué, C Chassot, E Exposito
Proceedings of the 9th International Conference on Advances in Mobile …, 2011
122011
Monitoring solution for autonomic Middleware-level QoS management within IoT systems
Y Banouar, S Reddad, C Diop, C Chassot, A Zyane
2015 IEEE/ACS 12th International Conference of Computer Systems and …, 2015
112015
Atp: A microprotocol approach to autonomic communication
N Van Wambeke, E Exposito, C Chassot, M Diaz
IEEE Transactions on Computers 62 (11), 2131-2140, 2012
112012
Conception, implementation, and evaluation of a QoS-based Architecture for an IP environment supporting differentiated services
F Garcia, C Chassot, A Lozes, M Diaz, P Anelli, E Lochin
International Workshop on Interactive Distributed Multimedia Systems and …, 2001
112001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20