Παρακολούθηση
wilfred m. wollheim
wilfred m. wollheim
Associate Professor, University of New Hampshire
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unh.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Control of nitrogen export from watersheds by headwater streams
BJ Peterson, WM Wollheim, PJ Mulholland, JR Webster, JL Meyer, ...
Science 292 (5514), 86-90, 2001
17062001
Coastal eutrophication as a driver of salt marsh loss
LA Deegan, DS Johnson, RS Warren, BJ Peterson, JW Fleeger, ...
Nature 490 (7420), 388-392, 2012
9142012
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5962011
The regional and global significance of nitrogen removal in lakes and reservoirs
JA Harrison, RJ Maranger, RB Alexander, AE Giblin, PA Jacinthe, ...
Biogeochemistry 93 (1), 143-157, 2009
3962009
NITROGEN CYCLING IN A FOREST STREAM DETERMINED BY A 15N TRACER ADDITION
PJ Mulholland, JL Tank, DM Sanzone, WM Wollheim, BJ Peterson, ...
Ecological Monographs 70 (3), 471-493, 2000
3412000
N uptake as a function of concentration in streams
WK Dodds, AJ López, WB Bowden, S Gregory, NB Grimm, SK Hamilton, ...
Journal of the North American Benthological Society 21 (2), 206-220, 2002
3202002
Factors affecting ammonium uptake in streams–an inter‐biome perspective
JR Webster, PJ Mulholland, JL Tank, HM Valett, WK Dodds, BJ Peterson, ...
Freshwater Biology 48 (8), 1329-1352, 2003
3182003
Taking the pulse of snowmelt: in situ sensors reveal seasonal, event and diurnal patterns of nitrate and dissolved organic matter variability in an upland forest stream
BA Pellerin, JF Saraceno, JB Shanley, SD Sebestyen, GR Aiken, ...
Biogeochemistry 108 (1), 183-198, 2012
2622012
Relationship between river size and nutrient removal
WM Wollheim, CJ Vörösmarty, BJ Peterson, SP Seitzinger, CS Hopkinson
Geophysical Research Letters 33 (6), 2006
2612006
Dynamic modeling of nitrogen losses in river networks unravels the coupled effects of hydrological and biogeochemical processes
RB Alexander, JK Böhlke, EW Boyer, MB David, JW Harvey, ...
Biogeochemistry 93 (1), 91-116, 2009
2592009
Can uptake length in streams be determined by nutrient addition experiments? Results from an interbiome comparison study
PJ Mulholland, JL Tank, JR Webster, WB Bowden, WK Dodds, ...
Journal of the North American Benthological Society 21 (4), 544-560, 2002
2412002
Influence of stream size on ammonium and suspended particulate nitrogen processing
WM Wollheim, BJ Peterson, LA Deegan, JE Hobbie, B Hooker, ...
Limnology and Oceanography 46 (1), 1-13, 2001
2082001
Global N removal by freshwater aquatic systems using a spatially distributed, within‐basin approach
WM Wollheim, CJ Vörösmarty, AF Bouwman, P Green, J Harrison, ...
Global Biogeochemical Cycles 22 (2), 2008
1842008
Temperature and peat type control CO2 and CH4 production in Alaskan permafrost peats
CC Treat, WM Wollheim, RK Varner, AS Grandy, J Talbot, S Frolking
Global Change Biology 20 (8), 2674-2686, 2014
1832014
Quantification of the nitrogen cycle in a prairie stream
WK Dodds, MA Evans-White, NM Gerlanc, L Gray, DA Gudder, MJ Kemp, ...
Ecosystems 3 (6), 574-589, 2000
1772000
N retention in urbanizing headwater catchments
WM Wollheim, BA Pellerin, CJ Vörösmarty, CS Hopkinson
Ecosystems 8 (8), 871-884, 2005
1712005
Analysis of nitrogen cycling in a forest stream during autumn using a 15N‐tracer addition
JL Tank, JL Meyer, DM Sanzone, PJ Mulholland, JR Webster, ...
Limnology and Oceanography 45 (5), 1013-1029, 2000
1712000
The application of electrical conductivity as a tracer for hydrograph separation in urban catchments
BA Pellerin, WM Wollheim, X Feng, CJ Vörösmarty
Hydrological Processes: An International Journal 22 (12), 1810-1818, 2008
1542008
Tracking evolution of urban biogeochemical cycles: past, present, and future
SS Kaushal, WH McDowell, WM Wollheim
Biogeochemistry 121 (1), 1-21, 2014
1352014
Nitrogen uptake and transformation in a midwestern US stream: a stable isotope enrichment study
SK Hamilton, JL Tank, DF Raikow, WM Wollheim, BJ Peterson, ...
Biogeochemistry 54 (3), 297-340, 2001
1342001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20