Παρακολούθηση
M. Kumar
M. Kumar
Professor, Department of Computer Science, Rochester Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Opportunities in opportunistic computing
M Conti, M Kumar
Computer 43 (01), 42-50, 2010
4312010
Looking ahead in pervasive computing: challenges and opportunities in the era of cyber-physical convergence
M Conti, SK Das, C Bisdikian, M Kumar, LM Ni, A Passarella, G Roussos, ...
Pervasive and Mobile Computing, 2011
3492011
Dynamic service composition in pervasive computing
S Kalasapur, M Kumar, BA Shirazi
IEEE Transactions on parallel and distributed systems 18 (7), 907-918, 2007
3422007
On generalized fat trees
SR Ohring, M Ibel, SK Das, MJ Kumar
Proceedings of 9th international parallel processing symposium, 37-44, 1995
1951995
PICO: a middleware framework for pervasive computing
M Kumar, BA Shirazi, SK Das, BY Sung, D Levine, M Singhal
IEEE Pervasive Computing 2 (3), 72-79, 2003
1862003
Extended hypercube: A hierarchical interconnection network of hypercubes
JM Kumar, LM Patnaik
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 3 (1), 45-57, 1992
1821992
Middleware for pervasive computing: A survey
V Raychoudhury, J Cao, M Kumar, D Zhang
Pervasive and Mobile Computing 9 (2), 177-200, 2013
1462013
A cooperative cache architecture in support of caching multimedia objects in MANETs
WHO Lau, M Kumar, S Venkatesh
Proceedings of the 5th ACM international workshop on Wireless mobile …, 2002
1142002
Using dynamic time warping for online temporal fusion in multisensor systems
MH Ko, G West, S Venkatesh, M Kumar
Information Fusion 9 (3), 370-388, 2008
1052008
Quality of service issues in internet web services
M Conti, M Kumar, SK Das, BA Shirazi
IEEE Transactions on Computers 51 (6), 593-594, 2002
1002002
CoPTUA: Consistent policy table update algorithm for TCAM without locking
Z Wang, H Che, M Kumar, SK Das
IEEE Transactions on Computers 53 (12), 1602-1614, 2004
902004
MidFusion: An adaptive middleware for information fusion in sensor network applications
H Alex, M Kumar, B Shirazi
Information Fusion 9 (3), 332-343, 2008
852008
A scalable asynchronous cache consistency scheme (SACCS) for mobile environments
Z Wang, SK Das, H Che, M Kumar
IEEE transactions on parallel and distributed systems 15 (11), 983-995, 2004
842004
Distributed independent reinforcement learning (DIRL) approach to resource management in wireless sensor networks
K Shah, M Kumar
2007 IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems, 1-9, 2007
822007
Seamless service composition (SeSCo) in pervasive environments
S Kalasapur, M Kumar, B Shirazi
Proceedings of the first ACM international workshop on Multimedia service …, 2005
752005
Online context recognition in multisensor systems using dynamic time warping
MH Ko, G West, S Venkatesh, M Kumar
2005 International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and …, 2005
722005
Energy-efficient data caching and prefetching for mobile devices based on utility
H Shen, M Kumar, SK Das, Z Wang
Mobile Networks and Applications 10, 475-486, 2005
592005
Minimum-delay service provisioning in opportunistic networks
A Passarella, M Kumar, M Conti, E Borgia
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 22 (8), 1267-1275, 2010
542010
Precinct: A scheme for cooperative caching in mobile peer-to-peer systems
H Shen, MS Joseph, M Kumar, SK Das
19th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, 10 pp., 2005
522005
Service composition in opportunistic networks: A load and mobility aware solution
U Sadiq, M Kumar, A Passarella, M Conti
IEEE Transactions on Computers 64 (8), 2308-2322, 2014
472014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20