Παρακολούθηση
Alessandro Pingitore
Alessandro Pingitore
Istituto di Fisiologia Clinica, CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifc.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Triiodothyronine levels for risk stratification of patients with chronic heart failure
A Pingitore, P Landi, MC Taddei, A Ripoli, A L’Abbate, G Iervasi
The American journal of medicine 118 (2), 132-136, 2005
8302005
Analysis of interinstitutional observer agreement in interpretation of dobutamine stress echocardiograms
R Hoffmann, H Lethen, T Marwick, M Arnese, P Fioretti, A Pingitore, ...
Journal of the American College of Cardiology 27 (2), 330-336, 1996
7251996
Low-T3 syndrome: a strong prognostic predictor of death in patients with heart disease
G Iervasi, A Pingitore, P Landi, M Raciti, A Ripoli, M Scarlattini, A L’Abbate, ...
Circulation 107 (5), 708-713, 2003
6512003
Exercise and oxidative stress: Potential effects of antioxidant dietary strategies in sports
A Pingitore, GPP Lima, F Mastorci, A Quinones, G Iervasi, C Vassalle
Nutrition 31 (7-8), 916-922, 2015
5092015
Safety and tolerability of dobutamine-atropine stress echocardiography: a prospective, multicentre study
E Picano, W Mathias Jr, A Pingitore, R Bigi, M Previtali, ...
the Lancet 344 (8931), 1190-1192, 1994
4521994
Thyroid hormones and cardiovascular disease
A Jabbar, A Pingitore, SHS Pearce, A Zaman, G Iervasi, S Razvi
Nature Reviews Cardiology 14 (1), 39-55, 2017
4492017
Acute Effects of Triiodothyronine (T3) Replacement Therapy in Patients with Chronic Heart Failure and Low-T3 Syndrome: A Randomized, Placebo-Controlled Study
A Pingitore, E Galli, A Barison, A Iervasi, M Scarlattini, D Nucci, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 93 (4), 1351-1358, 2008
3662008
Association between increased mortality and mild thyroid dysfunction in cardiac patients
G Iervasi, S Molinaro, P Landi, MC Taddei, E Galli, F Mariani, A L’Abbate, ...
Archives of internal medicine 167 (14), 1526-1532, 2007
3612007
Thyroid hormones and cardiovascular function and diseases
S Razvi, A Jabbar, A Pingitore, S Danzi, B Biondi, I Klein, R Peeters, ...
Journal of the American College of Cardiology 71 (16), 1781-1796, 2018
2702018
Prognostic value of myocardial viability in medically treated patients with global left ventricular dysfunction early after an acute uncomplicated myocardial infarction: a …
E Picano, R Sicari, P Landi, L Cortigiani, R Bigi, C Coletta, A Galati, ...
Circulation 98 (11), 1078-1084, 1998
2241998
Does subclinical hypothyroidism affect cardiac pump performance? Evidence from a magnetic resonance imaging study
A Ripoli, A Pingitore, B Favilli, A Bottoni, S Turchi, NF Osman, ...
Journal of the American College of Cardiology 45 (3), 439-445, 2005
2182005
Prognostic value of dobutamine–atropine stress echocardiography early after acute myocardial infarction
R Sicari, E Picano, P Landi, A Pingitore, R Bigi, C Coletta, J Heyman, ...
Journal of the American College of Cardiology 29 (2), 254-260, 1997
2061997
Myocardial fibrosis in isolated left ventricular non‐compaction and its relation to disease severity
G Nucifora, GD Aquaro, A Pingitore, PG Masci, M Lombardi
European journal of heart failure 13 (2), 170-176, 2011
1912011
Prognostic value of pharmacological stress echocardiography in patients with known or suspected coronary artery disease: a prospective, large-scale, multicenter, head-to-head …
A Pingitore, E Picano, A Varga, G Gigli, L Cortigiani, M Previtali, G Minardi, ...
Journal of the American College of Cardiology 34 (6), 1769-1777, 1999
1681999
The role of thyroid hormone in the pathophysiology of heart failure: clinical evidence
E Galli, A Pingitore, G Iervasi
Heart failure reviews 15 (2), 155-169, 2010
1612010
Early hypertension is associated with reduced regional cardiac function, insulin resistance, epicardial, and visceral fat
AM Sironi, A Pingitore, S Ghione, D De Marchi, B Scattini, V Positano, ...
Hypertension 51 (2), 282-288, 2008
1612008
The atropine factor in pharmacologic stress echocardiography
A Pingitore, E Picano, MQ Colosso, B Reisenhofer, G Gigli, AR Lucarini, ...
Journal of the American College of Cardiology 27 (5), 1164-1170, 1996
1601996
Standardized guidelines for the interpretation of dobutamine echocardiography reduce interinstitutional variance in interpretation
R Hoffmann, H Lethen, T Marwick, R Rambaldi, P Fioretti, A Pingitore, ...
The American journal of cardiology 82 (12), 1520-1524, 1998
1461998
Progression of myocardial fibrosis assessed with cardiac magnetic resonance in hypertrophic cardiomyopathy
G Todiere, GD Aquaro, P Piaggi, F Formisano, A Barison, PG Masci, ...
Journal of the American College of Cardiology 60 (10), 922-929, 2012
1412012
The dynamics of EEG gamma responses to unpleasant visual stimuli: From local activity to functional connectivity
N Martini, D Menicucci, L Sebastiani, R Bedini, A Pingitore, N Vanello, ...
NeuroImage 60 (2), 922-932, 2012
1412012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20