Παρακολούθηση
ingrid van putten
ingrid van putten
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Principles for knowledge co-production in sustainability research
AV Norström, C Cvitanovic, MF Löf, S West, C Wyborn, P Balvanera, ...
Nature sustainability 3 (3), 182-190, 2020
11032020
Human behaviour: the key source of uncertainty in fisheries management
EA Fulton, ADM Smith, DC Smith, IE Van Putten
Fish and fisheries 12 (1), 2-17, 2011
7072011
Theories and behavioural drivers underlying fleet dynamics models
IE Van Putten, S Kulmala, O Thébaud, N Dowling, KG Hamon, T Hutton, ...
Fish and Fisheries 13 (2), 216-235, 2012
2542012
Integrating indigenous livelihood and lifestyle objectives in managing a natural resource
ÉE Plagányi, I van Putten, T Hutton, RA Deng, D Dennis, S Pascoe, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (9), 3639-3644, 2013
1672013
Integrated ecological–economic fisheries models—Evaluation, review and challenges for implementation
JR Nielsen, E Thunberg, DS Holland, JO Schmidt, EA Fulton, F Bastardie, ...
Fish and fisheries 19 (1), 1-29, 2018
1292018
The short history of research in a marine climate change hotspot: from anecdote to adaptation in south-east Australia
SD Frusher, AJ Hobday, SM Jennings, C Creighton, D D’Silva, M Haward, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 24, 593-611, 2014
1242014
Using social network analysis to monitor and assess the effectiveness of knowledge brokers at connecting scientists and decision‐makers: An Australian case study
C Cvitanovic, R Cunningham, AM Dowd, SM Howden, EI Van Putten
Environmental Policy and Governance 27 (3), 256-269, 2017
1222017
The east coast Tasmanian rock lobster fishery–vulnerability to climate change impacts and adaptation response options. Report to the Department of Climate Change
G Pecl, S Frusher, C Gardner, M Haward, A Hobday, S Jennings, ...
Department of Climate Change, Canberra, 2009
1212009
Strategies for building and managing ‘trust’to enable knowledge exchange at the interface of environmental science and policy
C Cvitanovic, RJ Shellock, M Mackay, EI Van Putten, DB Karcher, ...
Environmental Science & Policy 123, 179-189, 2021
1082021
Communicating climate change: climate change risk perceptions and rock lobster fishers, Tasmania
M Nursey-Bray, GT Pecl, S Frusher, C Gardner, M Haward, AJ Hobday, ...
Marine Policy 36 (3), 753-759, 2012
1042012
Climate change risks and adaptation options across Australian seafood supply chains–A preliminary assessment
A Fleming, AJ Hobday, A Farmery, EI van Putten, GT Pecl, BS Green, ...
Climate Risk Management 1, 39-50, 2014
962014
Modelling marine community responses to climate‐driven species redistribution to guide monitoring and adaptive ecosystem‐based management
MP Marzloff, J Melbourne‐Thomas, KG Hamon, E Hoshino, S Jennings, ...
Global change biology 22 (7), 2462-2474, 2016
952016
Measuring the vulnerability of marine social-ecological systems: a prerequisite for the identification of climate change adaptations
SJ Metcalf, EI van Putten, S Frusher, NA Marshall, M Tull, N Caputi, ...
Ecology and Society 20 (2), 2015
932015
A practical framework for implementing and evaluating integrated management of marine activities
RL Stephenson, AJ Hobday, C Cvitanovic, KA Alexander, GA Begg, ...
Ocean & Coastal Management 177, 127-138, 2019
912019
Planning adaptation to climate change in fast-warming marine regions with seafood-dependent coastal communities
AJ Hobday, K Cochrane, N Downey-Breedt, J Howard, S Aswani, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 26, 249-264, 2016
912016
Progress in integrating natural and social science in marine ecosystem-based management research
KA Alexander, AJ Hobday, C Cvitanovic, E Ogier, KL Nash, RS Cottrell, ...
Marine and Freshwater Research 70 (1), 71-83, 2018
852018
Modelling climate-change effects on Australian and Pacific aquatic ecosystems: a review of analytical tools and management implications
ÉE Plagányi, JD Bell, RH Bustamante, JM Dambacher, DM Dennis, ...
Marine and Freshwater Research 62 (9), 1132-1147, 2011
782011
The emergence of social licence necessitates reforms in environmental regulation
IE Van Putten, C Cvitanovic, E Fulton, J Lacey, R Kelly
Ecology and Society 23 (3), 2018
762018
A Bayesian model of factors influencing indigenous participation in the Torres Strait tropical rocklobster fishery
I van Putten, A Lalancette, P Bayliss, D Dennis, T Hutton, ...
Marine Policy 37, 96-105, 2013
762013
From hunters to nature observers: a record of 53 years of diver attitudes towards sharks and rays and marine protected areas
S Whatmough, I Van Putten, A Chin
Marine and Freshwater Research 62 (6), 755-763, 2011
742011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20