Παρακολούθηση
Ian Dobson
Ian Dobson
Professor of Electrical and Computer Engineering, Iowa State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iastate.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Complex systems analysis of series of blackouts: Cascading failure, critical points, and self-organization
I Dobson, BA Carreras, VE Lynch, DE Newman
CHAOS 17 (2), 26103, 2007
10032007
Cascading dynamics and mitigation assessment in power system disturbances via a hidden failure model
J Chen, JS Thorp, I Dobson
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 27 (4), 318-326, 2005
6472005
Critical points and transitions in an electric power transmission model for cascading failure blackouts
BA Carreras, VE Lynch, I Dobson, DE Newman
Chaos 12 (4), 985-994, 2002
6402002
Sensitivity of the loading margin to voltage collapse with respect to arbitrary parameters
S Greene, I Dobson, FL Alvarado
Power Systems, IEEE Transactions on 12 (1), 262-272, 1997
5561997
Towards a theory of voltage collapse in electric power systems
I Dobson, HD Chiang
Systems & Control Letters 13 (3), 253-262, 1989
5471989
Evidence for self-organized criticality in a time series of electric power system blackouts
BA Carreras, DE Newman, I Dobson, AB Poole
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 51 (9), 1733-1740, 2004
5012004
An initial model for complex dynamics in electric power system blackouts
I Dobson, BA Carreras, VE Lynch, DE Newman
Thirty-Fourth Hawaii International Conference on System Sciences, 2001
4802001
A loading-dependent model of probabilistic cascading failure
I Dobson, BA Carreras, DE Newman
Probability in the Engineering and Informational Sciences 19 (1), 15-32, 2005
4172005
Risk assessment of cascading outages: Methodologies and challenges
M Vaiman, K Bell, Y Chen, B Chowdhury, I Dobson, P Hines, M Papic, ...
Power Systems, IEEE Transactions on 27 (2), 631-641, 2012
4022012
Voltage stability assessment: concepts, practices and tools
C Canizares, I Dobson, N Miller, V Ajjarapu, H Hamadanizadeh, F Rahimi, ...
Power System Stability Subcommittee Special Publication IEEE/PES; product …, 2002
397*2002
New methods for computing a closest saddle node bifurcation and worst case load power margin for voltage collapse
I Dobson, L Lu
Power Systems, IEEE Transactions on 8 (3), 905-913, 1993
3911993
Criticality in a cascading failure blackout model
DP Nedic, I Dobson, DS Kirschen, BA Carreras, VE Lynch
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 28 (9), 627-633, 2006
3882006
On voltage collapse in electric power systems
HD Chiang, I Dobson, RJ Thomas, JS Thorp, L Fekih-Ahmed
Power Systems, IEEE Transactions on 5 (2), 601-611, 1990
3611990
Point of collapse methods applied to AC/DC power systems
CA Cañizares, FL Alvarado, CL DeMarco, I Dobson, WF Long
IEEE transactions on Power Systems 7 (2), 673-683, 1992
3551992
Voltage collapse precipitated by the immediate change in stability when generator reactive power limits are encountered
I Dobson, L Lu
Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, IEEE …, 1992
3351992
Observations on the geometry of saddle node bifurcation and voltage collapse in electrical power systems
I Dobson
Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, IEEE …, 1992
3321992
Complex dynamics of blackouts in power transmission systems
BA Carreras, VE Lynch, I Dobson, DE Newman
Chaos 14 (3), 643-652, 2004
3142004
Computation of closest bifurcations in power systems
F Alvarado, I Dobson, Y Hu
IEEE Transactions on Power Systems 9 (2), 918-928, 1994
2881994
Contingency ranking for voltage collapse via sensitivities from a single nose curve
S Greene, I Dobson, FL Alvarado
IEEE Transactions on Power Systems 14 (1), 232-240, 1999
2641999
Computing an optimum direction in control space to avoid saddle node bifurcation and voltage collapse in electric power systems
I Dobson, L Lu
Automatic Control, IEEE Transactions on 37 (10), 1616-1620, 1992
2501992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20