Arie Pratama Sutiono
Arie Pratama Sutiono
Airy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα airy.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A mathematical model of game refinement
AP Sutiono, A Purwarianti, H Iida
International Conference on Intelligent Technologies for Interactive …, 2014
842014
A mathematical model of game refinement and its applications to sports games
AP Sutiono, R Ramadan, P Jarukasetporn, J Takeuchi, A Purwarianti, ...
European Alliance for Innovation, 2015
172015
Algoritma RC4 sebagai Perkembangan Metode Kriptografi
AP Sutiono
Bandung Inst. Teknol. Bandung, 1-6, 2011
112011
Quantifying engagement of video games: Pac-man and dota (defense of the ancients)
NM Diah, AP Sutiono, L Zuo, N Nossal, H Iida, N Azan, M Zin
17th International Conference on Mathematical and Computational Methods in …, 2015
82015
Aspect and Opinion Term Extraction for Aspect Based Sentiment Analysis of Hotel Reviews Using Transfer Learning
AA Septiandri, AP Sutiono
ArXiv, 2019
6*2019
A mathematical theory of game refinement
AP Sutiono, A Purwarianti, H Iida
6th International Conference on Intelligent Technologies for Interactive …, 2014
52014
Aspect and Opinion Term Extraction for Hotel Reviews using Transfer Learning and Auxiliary Labels
YA Winatmoko, AA Septiandri, AP Sutiono, N Van
Expansion of Game Refinement Theory into Continuous Movement Games: A Comparison of Two Video Games
NM Diah, AP Sutiono, L Zuo, N Nossal, H Iida, N Azan, M Zin
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8