Παρακολούθηση
Ellie Stathopoulou
Ellie Stathopoulou
Άλλα ονόματαElisavet Stathopoulou, Elisavet Konstantina Stathopoulou
Esri R&D center | nFrames
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fbk.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Open-source image-based 3D reconstruction pipelines: Review, comparison and evaluation
EK Stathopoulou, F Remondino
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2019
942019
5D modelling: an efficient approach for creating spatiotemporal predictive 3D maps of large-scale cultural resources
A Doulamis, N Doulamis, C Ioannidis, C Chrysouli, N Grammalidis, ...
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2015
582015
Crowdsourcing lost Cultural Heritage
EK Stathopoulou, A Georgopoulos, G Panagiotopoulos, D Kaliampakos
ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences 2, 2015
482015
Semantic photogrammetry: boosting image-based 3D reconstruction with semantic labeling
EK Stathopoulou, F Remondino
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2019
422019
Data acquisition for 3D geometric recording: state of the art and recent innovations
A Georgopoulos, EK Stathopoulou
Heritage and archaeology in the digital age, 1-26, 2017
362017
Autonomous 3-d reconstruction, mapping, and exploration of indoor environments with a robotic arm
Y Wang, S James, EK Stathopoulou, C Beltrán-González, Y Konishi, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (4), 3340-3347, 2019
342019
Depth cameras on UAVs: A first approach
A Deris, I Trigonis, A Aravanis, EK Stathopoulou
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2017
342017
Surface reconstruction assessment in photogrammetric applications
E Nocerino, EK Stathopoulou, S Rigon, F Remondino
Sensors 20 (20), 5863, 2020
292020
Semantically Derived Geometric Constraints for MVS Reconstruction of Textureless Areas
EK Stathopoulou, R Battisti, D Cernea, F Remondino, A Georgopoulos
Remote Sensing 13 (6), 1053, 2021
262021
HDR imaging for feature detection on detailed architectural scenes
G Kontogianni, EK Stathopoulou, A Georgopoulos, A Doulamis
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2015
262015
Evaluating unmanned aerial platforms for cultural heritage large scale mapping
A Georgopoulos, C Oikonomou, E Adamopoulos, EK Stathopoulou
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
212016
Evaluation of the effectiveness of HDR tone-mapping operators for photogrammetric applications
R Suma, G Stavropoulou, EK Stathopoulou, L Van Gool, A Georgopoulos, ...
Virtual Archaeology Review 7 (15), 2016
152016
Geometric Primitive Extraction from Semantically Enriched Point Clouds
S Kyriakaki-Grammatikaki, EK Stathopoulou, E Grilli, F Remondino, ...
The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2022
122022
Image-based 3d reconstruction data as an analysis and documentation tool for architects: the case of Plaka Bridge in Greece
T Kouimtzoglou, EK Stathopoulou, A Georgopoulos
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2017
122017
Photomatch: An open-source multi-view and multi-modal feature matching tool for photogrammetric applications
D González-Aguilera, E Ruiz de Oña, L López-Fernandez, E Farella, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2020
112020
Multi-view stereo with semantic priors
EK Stathopoulou, F Remondino
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2019
112019
Data provenance in photogrammetry through documentation protocols
N Carboni, G Bruseker, A Guillem, DB Castañeda, C Coughenour, ...
ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information …, 2016
112016
Multiple View Stereo with quadtree-guided priors
EK Stathopoulou, R Battisti, D Cernea, A Georgopoulos, F Remondino
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 196, 197-209, 2023
92023
Aerial triangulation with learning-based tie points
F Remondino, L Morelli, E Stathopoulou, M Elhashash, R Qin
The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2022
82022
HDR Imaging for Enhancing People Detection and Tracking in Indoor Environments.
P Agrafiotis, EK Stathopoulou, A Georgopoulos, AD Doulamis
VISAPP (2), 623-630, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20