Παρακολούθηση
Brendan Godley
Brendan Godley
Professor of Conservation Science, University of Exeter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα exeter.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigating microplastic trophic transfer in marine top predators
SE Nelms, TS Galloway, BJ Godley, DS Jarvis, PK Lindeque
Environmental pollution 238, 999-1007, 2018
9402018
Global research priorities for sea turtles: informing management and conservation in the 21st century
M Hamann, MH Godfrey, JA Seminoff, K Arthur, PCR Barata, KA Bjorndal, ...
Endangered species research 11 (3), 245-269, 2010
7342010
Investigating the potential impacts of climate change on a marine turtle population
LA Hawkes, AC Broderick, MH Godfrey, BJ Godley
Global Change Biology 13 (5), 923-932, 2007
6162007
Marine renewable energy: potential benefits to biodiversity? An urgent call for research
R Inger, MJ Attrill, S Bearhop, AC Broderick, W James Grecian, ...
Journal of applied ecology 46 (6), 1145-1153, 2009
5722009
Climate change and marine turtles
LA Hawkes, AC Broderick, MH Godfrey, BJ Godley
Endangered Species Research 7 (2), 137-154, 2009
5662009
Travelling through a warming world: climate change and migratory species
RA Robinson, HQP Crick, JA Learmonth, IMD Maclean, CD Thomas, ...
Endangered species research 7 (2), 87-99, 2009
5392009
Fidelity and over-wintering of sea turtles
AC Broderick, MS Coyne, WJ Fuller, F Glen, BJ Godley
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274 (1617), 1533-1539, 2007
4642007
Plastic and marine turtles: a review and call for research
SE Nelms, EM Duncan, AC Broderick, TS Galloway, MH Godfrey, ...
ICES Journal of Marine Science 73 (2), 165-181, 2016
4462016
Satellite tracking of sea turtles: where have we been and where do we go next?
BJ Godley, JM Blumenthal, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, ...
Endangered species research 4 (1-2), 3-22, 2008
4212008
Loggerhead turtles in the Mediterranean: present knowledge and conservation perspectives
D Margaritoulis, R Argano, I Baran, F Bentivegna, MN Bradai, JA Camiñas, ...
Loggerhead sea turtles, 175-198, 2003
4032003
Satellite Tracking and Analysis Tool (STAT): an integrated system for archiving, analyzing and mapping animal tracking data
MS Coyne, BJ Godley
Marine Ecology Progress Series 301, 1-7, 2005
3872005
Translating marine animal tracking data into conservation policy and management
GC Hays, H Bailey, SJ Bograd, WD Bowen, C Campagna, RH Carmichael, ...
Trends in ecology & evolution 34 (5), 459-473, 2019
3552019
The implications of location accuracy for the interpretation of satellite-tracking data
GC Hays, S Åkesson, BJ Godley, P Luschi, P Santidrian
Animal behaviour 61 (5), 1035-1040, 2001
3552001
Microplastics in marine mammals stranded around the British coast: ubiquitous but transitory?
SE Nelms, J Barnett, A Brownlow, NJ Davison, R Deaville, TS Galloway, ...
Scientific Reports 9 (1), 1075, 2019
3512019
Molecular resolution of marine turtle stock composition in fishery bycatch: a case study in the Mediterranean
L Laurent, P Casale, MN Bradai, BJ Godley, GGAC BRODERICK, ...
Molecular Ecology 7 (11), 1529-1542, 1998
3361998
Variation in reproductive output of marine turtles
AC Broderick, F Glen, BJ Godley, GC Hays
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 288 (1), 95-109, 2003
3042003
Microplastic ingestion ubiquitous in marine turtles
EM Duncan, AC Broderick, WJ Fuller, TS Galloway, MH Godfrey, ...
Global change biology 25 (2), 744-752, 2019
2942019
Marine anthropogenic litter on British beaches: a 10-year nationwide assessment using citizen science data
SE Nelms, C Coombes, LC Foster, TS Galloway, BJ Godley, PK Lindeque, ...
Science of the Total Environment 579, 1399-1409, 2017
2922017
Phenotypically linked dichotomy in sea turtle foraging requires multiple conservation approaches
LA Hawkes, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, LF Lopez-Jurado, ...
Current Biology 16 (10), 990-995, 2006
2882006
Are we working towards global research priorities for management and conservation of sea turtles?
AF Rees, J Alfaro-Shigueto, PCR Barata, KA Bjorndal, AB Bolten, ...
Endangered Species Research 31, 337-382, 2016
2782016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20