Παρακολούθηση
Atsunori Ogawa
Atsunori Ogawa
NTT Communication Science Laboratories
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The NTT CHiME-3 system: Advances in speech enhancement and recognition for mobile multi-microphone devices
T Yoshioka, N Ito, M Delcroix, A Ogawa, K Kinoshita, M Fujimoto, C Yu, ...
2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU …, 2015
2602015
Improving transformer-based end-to-end speech recognition with connectionist temporal classification and language model integration
T Nakatani
proc. INTERSPEECH 2019, 1408-1412, 2019
2412019
Single channel target speaker extraction and recognition with speaker beam
M Delcroix, K Zmolikova, K Kinoshita, A Ogawa, T Nakatani
2018 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2018
1972018
Linear prediction-based dereverberation with advanced speech enhancement and recognition technologies for the REVERB challenge
M Delcroix, T Yoshioka, A Ogawa, Y Kubo, M Fujimoto, N Ito, K Kinoshita, ...
Reverb workshop, 2014
1262014
Speaker-aware neural network based beamformer for speaker extraction in speech mixtures
K Žmolíková, M Delcroix, K Kinoshita, T Higuchi, A Ogawa, T Nakatani
Interspeech 2017, 2017
1182017
Low-latency real-time meeting recognition and understanding using distant microphones and omni-directional camera
T Hori, S Araki, T Yoshioka, M Fujimoto, S Watanabe, T Oba, A Ogawa, ...
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 20 (2), 499-513, 2011
1072011
Error detection and accuracy estimation in automatic speech recognition using deep bidirectional recurrent neural networks
A Ogawa, T Hori
Speech Communication 89, 70-83, 2017
912017
Semi-Supervised End-to-End Speech Recognition.
S Karita, S Watanabe, T Iwata, A Ogawa, M Delcroix
Interspeech, 2-6, 2018
782018
Strategies for distant speech recognitionin reverberant environments
M Delcroix, T Yoshioka, A Ogawa, Y Kubo, M Fujimoto, N Ito, K Kinoshita, ...
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2015, 1-15, 2015
742015
Learning speaker representation for neural network based multichannel speaker extraction
K Žmolíková, M Delcroix, K Kinoshita, T Higuchi, A Ogawa, T Nakatani
2017 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU), 8-15, 2017
522017
Context adaptive deep neural networks for fast acoustic model adaptation in noisy conditions
M Delcroix, K Kinoshita, C Yu, A Ogawa, T Yoshioka, T Nakatani
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
522016
Multimodal SpeakerBeam: Single Channel Target Speech Extraction with Audio-Visual Speaker Clues.
T Ochiai, M Delcroix, K Kinoshita, A Ogawa, T Nakatani
INTERSPEECH, 2718-2722, 2019
512019
Semi-supervised end-to-end speech recognition using text-to-speech and autoencoders
S Karita, S Watanabe, T Iwata, M Delcroix, A Ogawa, T Nakatani
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
502019
Auxiliary Feature Based Adaptation of End-to-end ASR Systems.
M Delcroix, S Watanabe, A Ogawa, S Karita, T Nakatani
Interspeech 2018, 2444-2448, 2018
452018
Text-informed speech enhancement with deep neural networks.
K Kinoshita, M Delcroix, A Ogawa, T Nakatani
INTERSPEECH, 1760-1764, 2015
442015
Spatial correlation model based observation vector clustering and MVDR beamforming for meeting recognition
S Araki, M Okada, T Higuchi, A Ogawa, T Nakatani
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
402016
Balancing acoustic and linguistic probabilities
A Ogawa, K Takeda, F Itakura
Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Acoustics, Speech …, 1998
401998
Speech recognition in the presence of highly non-stationary noise based on spatial, spectral and temporal speech/noise modeling combined with dynamic variance adaptation
M Delcroix, K Kinoshita, T Nakatani, S Araki, A Ogawa, T Hori, ...
Machine Listening in Multisource Environments, 2011
382011
ASR error detection and recognition rate estimation using deep bidirectional recurrent neural networks
A Ogawa, T Hori
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
332015
Robust i-vector extraction for neural network adaptation in noisy environment
C Yu, A Ogawa, M Delcroix, T Yoshioka, T Nakatani, JHL Hansen
International Speech and Communication Association, 2015
302015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20