Παρακολούθηση
Demosthenes Vouyioukas
Demosthenes Vouyioukas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on machine-learning techniques for UAV-based communications
PS Bithas, ET Michailidis, N Nomikos, D Vouyioukas, AG Kanatas
Sensors 19 (23), 5170, 2019
1612019
A survey on buffer-aided relay selection
N Nomikos, T Charalambous, I Krikidis, DN Skoutas, D Vouyioukas, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 18 (2), 1073-1097, 2015
1332015
Face detection and recognition of natural human emotion using Markov random fields
I Maglogiannis, D Vouyioukas, C Aggelopoulos
Personal and Ubiquitous Computing 13 (1), 95-101, 2009
1032009
A buffer-aided successive opportunistic relay selection scheme with power adaptation and inter-relay interference cancellation for cooperative diversity systems
N Nomikos, T Charalambous, I Krikidis, DN Skoutas, D Vouyioukas, ...
IEEE Transactions on Communications 63 (5), 1623-1634, 2015
612015
Hybrid NOMA/OMA with buffer-aided relay selection in cooperative networks
N Nomikos, T Charalambous, D Vouyioukas, GK Karagiannidis, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 13 (3), 524-537, 2019
502019
Modeling buffer-aided relay selection in networks with direct transmission capability
T Charalambous, N Nomikos, I Krikidis, D Vouyioukas, M Johansson
IEEE Communications Letters 19 (4), 649-652, 2015
482015
A survey on beamforming techniques for wireless MIMO relay networks
D Vouyioukas
International Journal of Antennas and Propagation 2013, 2013
482013
Emergency m-health services through high-speed 3G systems: Simulation and performance evaluation
D Vouyioukas, I Maglogiannis, D Komnakos
Simulation 83 (4), 329-345, 2007
442007
Joint relay‐pair selection for buffer‐aided successive opportunistic relaying
N Nomikos, D Vouyioukas, T Charalambous, I Krikidis, P Makris, ...
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 25 (8), 823-834, 2014
392014
Buffer-aided successive opportunistic relaying with inter-relay interference cancellation
N Nomikos, T Charalambous, I Krikidis, DN Skoutas, D Vouyioukas, ...
2013 IEEE 24th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and …, 2013
362013
A UAV-based moving 5G RAN for massive connectivity of mobile users and IoT devices
N Nomikos, ET Michailidis, P Trakadas, D Vouyioukas, H Karl, J Martrat, ...
Vehicular Communications 25, 100250, 2020
292020
Flex-NOMA: exploiting buffer-aided relay selection for massive connectivity in the 5G uplink
N Nomikos, ET Michailidis, P Trakadas, D Vouyioukas, T Zahariadis, ...
IEEE Access 7, 88743-88755, 2019
292019
Delay-and diversity-aware buffer-aided relay selection policies in cooperative networks
D Poulimeneas, T Charalambous, N Nomikos, I Krikidis, D Vouyioukas, ...
2016 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 1-6, 2016
292016
Performance evaluation of an enhanced uplink 3.5 G system for mobile healthcare applications
D Komnakos, D Vouyioukas, I Maglogiannis, P Constantinou
International journal of telemedicine and applications 2008, 2008
292008
A Successive Opportunistic Relaying Protocol with Inter-Relay Interference Mitigation
N Nomikos, D Vouyioukas
International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, 2012
282012
Relay selection for secure 5G green communications
N Nomikos, A Nieto, P Makris, DN Skoutas, D Vouyioukas, P Rizomiliotis, ...
Telecommunication Systems 59 (1), 169-187, 2015
272015
Low-complexity buffer-aided link selection with outdated CSI and feedback errors
N Nomikos, T Charalambous, D Vouyioukas, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Communications 66 (8), 3694-3706, 2018
252018
Hybrid cooperation through full-duplex opportunistic relaying and max-link relay selection with transmit power adaptation
N Nomikos, T Charalambous, I Krikidis, D Vouyioukas, M Johansson
2014 IEEE International Conference on Communications (ICC), 5706-5711, 2014
232014
Integrating broadcasting and NOMA in full-duplex buffer-aided opportunistic relay networks
N Nomikos, T Charalambous, D Vouyioukas, R Wichman, ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 69 (8), 9157-9162, 2020
222020
Distributed joint relay-pair selection for buffer-aided successive opportunistic relaying
N Nomikos, P Makris, D Vouyioukas, DN Skoutas, C Skianis
2013 IEEE 18th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2013
222013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20