Παρακολούθηση
SOTIRIS TSIVILIS
SOTIRIS TSIVILIS
Professor, School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens (NTUA)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermal treatment of kaolin: the effect of mineralogy on the pozzolanic activity
G Kakali, TH Perraki, S Tsivilis, E Badogiannis
Applied clay science 20 (1-2), 73-80, 2001
7662001
Utilization of steel slag for Portland cement clinker production
PE Tsakiridis, GD Papadimitriou, S Tsivilis, C Koroneos
Journal of hazardous materials 152 (2), 805-811, 2008
7062008
Hydration products of C3A, C3S and Portland cement in the presence of CaCO3
G Kakali, S Tsivilis, E Aggeli, M Bati
Cement and concrete Research 30 (7), 1073-1077, 2000
5692000
Properties and hydration of blended cements with steelmaking slag
S Kourounis, S Tsivilis, PE Tsakiridis, GD Papadimitriou, Z Tsibouki
Cement and concrete research 37 (6), 815-822, 2007
4922007
Portland-limestone cements. Their properties and hydration compared to those of other composite cements
N Voglis, G Kakali, E Chaniotakis, S Tsivilis
Cement and Concrete Composites 27 (2), 191-196, 2005
3612005
Properties and behavior of limestone cement concrete and mortar
S Tsivilis, G Batis, E Chaniotakis, G Grigoriadis, D Theodossis
Cement and concrete research 30 (10), 1679-1683, 2000
2762000
The permeability of Portland limestone cement concrete
S Tsivilis, J Tsantilas, G Kakali, E Chaniotakis, A Sakellariou
Cement and concrete research 33 (9), 1465-1471, 2003
2622003
The effect of metakaolin on the corrosion behavior of cement mortars
G Batis, P Pantazopoulou, S Tsivilis, E Badogiannis
Cement and concrete composites 27 (1), 125-130, 2005
2542005
A study on the parameters affecting the properties of Portland limestone cements
S Tsivilis, E Chaniotakis, E Badogiannis, G Pahoulas, A Ilias
Cement and concrete composites 21 (2), 107-116, 1999
2531999
An analysis of the properties of Portland limestone cements and concrete
S Tsivilis, E Chaniotakis, G Kakali, G Batis
Cement and Concrete Composites 24 (3-4), 371-378, 2002
2382002
Metakaolin as supplementary cementitious material: optimization of kaolin to metakaolin conversion
E Badogiannis, G Kakali, S Tsivilis
Journal of thermal analysis and calorimetry 81 (2), 457-462, 2005
2322005
Metakaolin as a main cement constituent. Exploitation of poor Greek kaolins
E Badogiannis, G Kakali, G Dimopoulou, E Chaniotakis, S Tsivilis
Cement and Concrete Composites 27 (2), 197-203, 2005
2252005
Exploitation of poor Greek kaolins: Durability of metakaolin concrete
E Badogiannis, S Tsivilis
Cement and Concrete Composites 31 (2), 128-133, 2009
1922009
The effect of foreign ions on the reactivity of the CaO–SiO2–Al2O3–Fe2O3 system: Part II: Cations
K Kolovos, S Tsivilis, G Kakali
Cement and Concrete Research 32 (3), 463-469, 2002
1622002
Sulfate resistance of limestone cement concrete exposed to combined chloride and sulfate environment at low temperature
K Sotiriadis, E Nikolopoulou, S Tsivilis
Cement and Concrete Composites 34 (8), 903-910, 2012
1552012
The effect of zeolite on the properties and hydration of blended cements
T Perraki, E Kontori, S Tsivilis, G Kakali
Cement and Concrete Composites 32 (2), 128-133, 2010
1522010
Exploitation of poor Greek kaolins: strength development of metakaolin concrete and evaluation by means of k-value
E Badogiannis, VG Papadakis, E Chaniotakis, S Tsivilis
Cement and Concrete Research 34 (6), 1035-1041, 2004
1512004
Durability of metakaolin self-compacting concrete
EG Badogiannis, IP Sfikas, DV Voukia, KG Trezos, SG Tsivilis
Construction and Building Materials 82, 133-141, 2015
1352015
Properties and hydration of blended cements with calcareous diatomite
D Kastis, G Kakali, S Tsivilis, MG Stamatakis
Cement and concrete research 36 (10), 1821-1826, 2006
1252006
The effect of foreign ions on the reactivity of the CaO–SiO2–Al2O3–Fe2O3 system: Part I. Anions
K Kolovos, P Loutsi, S Tsivilis, G Kakali
Cement and Concrete Research 31 (3), 425-429, 2001
1012001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20