Παρακολούθηση
Ian Goodfellow
Ian Goodfellow
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deepmind.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generative adversarial networks
I Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
Communications of the ACM 63 (11), 139-144, 2020
526312020
Deep learning
I Goodfellow, Y Bengio, A Courville
MIT press, 2016
466732016
TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems
M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, C Citro, GS Corrado, ...
141382015
Explaining and Harnessing Adversarial Examples
I Goodfellow, J Shlens, C Szegedy
ICLR, 2014
137842014
Intriguing properties of neural networks
C Szegedy, W Zaremba, I Sutskever, J Bruna, D Erhan, I Goodfellow, ...
arXiv preprint arXiv:1312.6199, 2013
116562013
Tensorflow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems
M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, C Citro, GS Corrado, ...
arXiv preprint arXiv:1603.04467, 2016
92062016
Improved techniques for training gans
T Salimans, I Goodfellow, W Zaremba, V Cheung, A Radford, X Chen
Advances in neural information processing systems 29, 2016
74802016
Adversarial examples in the physical world
A Kurakin, IJ Goodfellow, S Bengio
Artificial intelligence safety and security, 99-112, 2018
43332018
Deep learning with differential privacy
M Abadi, A Chu, I Goodfellow, HB McMahan, I Mironov, K Talwar, L Zhang
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2016
35712016
Self-attention generative adversarial networks
H Zhang, I Goodfellow, D Metaxas, A Odena
International conference on machine learning, 7354-7363, 2019
31662019
Practical black-box attacks against machine learning
N Papernot, P McDaniel, I Goodfellow, S Jha, ZB Celik, A Swami
Proceedings of the 2017 ACM on Asia conference on computer and …, 2017
28922017
Maxout networks
I Goodfellow, D Warde-Farley, M Mirza, A Courville, Y Bengio
International conference on machine learning, 1319-1327, 2013
28012013
Adversarial autoencoders
A Makhzani, J Shlens, N Jaitly, I Goodfellow, B Frey
arXiv preprint arXiv:1511.05644, 2015
25072015
Adversarial machine learning at scale
A Kurakin, I Goodfellow, S Bengio
arXiv preprint arXiv:1611.01236, 2016
24812016
Ensemble adversarial training: Attacks and defenses
F Tramèr, A Kurakin, N Papernot, I Goodfellow, D Boneh, P McDaniel
arXiv preprint arXiv:1705.07204, 2017
22392017
Nips 2016 tutorial: Generative adversarial networks
I Goodfellow
arXiv preprint arXiv:1701.00160, 2016
20222016
Mixmatch: A holistic approach to semi-supervised learning
D Berthelot, N Carlini, I Goodfellow, N Papernot, A Oliver, CA Raffel
Advances in neural information processing systems 32, 2019
17722019
Theano: new features and speed improvements
F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, J Bergstra, I Goodfellow, A Bergeron, ...
arXiv preprint arXiv:1211.5590, 2012
16522012
Transferability in machine learning: from phenomena to black-box attacks using adversarial samples
N Papernot, P McDaniel, I Goodfellow
arXiv preprint arXiv:1605.07277, 2016
14622016
Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
IJ Goodfellow, D Erhan, PL Carrier, A Courville, M Mirza, B Hamner, ...
International conference on neural information processing, 117-124, 2013
12602013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20