Παρακολούθηση
Ian Goodfellow
Ian Goodfellow
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deepmind.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generative adversarial networks
I Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
Advances in neural information processing systems 27, 2014
78885*2014
Deep learning
I Goodfellow, Y Bengio, A Courville
MIT press, 2016
658552016
TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems
M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, C Citro, GS Corrado, ...
24746*2015
Explaining and Harnessing Adversarial Examples
I Goodfellow, J Shlens, C Szegedy
ICLR, 2014
208432014
Intriguing properties of neural networks
C Szegedy, W Zaremba, I Sutskever, J Bruna, D Erhan, I Goodfellow, ...
arXiv preprint arXiv:1312.6199, 2013
165382013
Improved techniques for training gans
T Salimans, I Goodfellow, W Zaremba, V Cheung, A Radford, X Chen
Advances in neural information processing systems 29, 2016
102502016
Adversarial examples in the physical world
A Kurakin, IJ Goodfellow, S Bengio
Artificial intelligence safety and security, 99-112, 2018
62732018
Deep learning with differential privacy
M Abadi, A Chu, I Goodfellow, HB McMahan, I Mironov, K Talwar, L Zhang
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2016
61082016
Self-attention generative adversarial networks
H Zhang, I Goodfellow, D Metaxas, A Odena
International conference on machine learning, 7354-7363, 2019
45862019
Practical black-box attacks against machine learning
N Papernot, P McDaniel, I Goodfellow, S Jha, ZB Celik, A Swami
Proceedings of the 2017 ACM on Asia conference on computer and …, 2017
39932017
Adversarial machine learning at scale
A Kurakin, I Goodfellow, S Bengio
arXiv preprint arXiv:1611.01236, 2016
34312016
Mixmatch: A holistic approach to semi-supervised learning
D Berthelot, N Carlini, I Goodfellow, N Papernot, A Oliver, CA Raffel
Advances in neural information processing systems 32, 2019
32942019
Adversarial autoencoders
A Makhzani, J Shlens, N Jaitly, I Goodfellow, B Frey
arXiv preprint arXiv:1511.05644, 2015
32552015
Maxout networks
I Goodfellow, D Warde-Farley, M Mirza, A Courville, Y Bengio
International conference on machine learning, 1319-1327, 2013
31342013
Ensemble adversarial training: Attacks and defenses
F Tramèr, A Kurakin, N Papernot, I Goodfellow, D Boneh, P McDaniel
arXiv preprint arXiv:1705.07204, 2017
31262017
Nips 2016 tutorial: Generative adversarial networks
I Goodfellow
arXiv preprint arXiv:1701.00160, 2016
25012016
Sanity checks for saliency maps
J Adebayo, J Gilmer, M Muelly, I Goodfellow, M Hardt, B Kim
Advances in neural information processing systems 31, 2018
21252018
Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
IJ Goodfellow, D Erhan, PL Carrier, A Courville, M Mirza, B Hamner, ...
Neural Information Processing: 20th International Conference, ICONIP 2013 …, 2013
20002013
Transferability in machine learning: from phenomena to black-box attacks using adversarial samples
N Papernot, P McDaniel, I Goodfellow
arXiv preprint arXiv:1605.07277, 2016
19632016
Theano: new features and speed improvements
F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, J Bergstra, I Goodfellow, A Bergeron, ...
arXiv preprint arXiv:1211.5590, 2012
16992012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20