Alexander Mikroyannidis
Alexander Mikroyannidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα open.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toward a social semantic web
A Mikroyannidis
Computer 40 (11), 113-115, 2007
1622007
Ontology management and evolution for business intelligence
A Mikroyannidis, B Theodoulidis
International Journal of Information Management 30 (6), 559-566, 2010
932010
weSPOT: A personal and social approach to inquiry-based learning
A Mikroyannidis, A Okada, P Scott, E Rusman, M Specht, K Stefanov, ...
Journal of Universal Computer Science, 2013
622013
“Colearning”-collaborative networks for creating, sharing and reusing OER through social media
A Okada, A Mikroyannidis, I Meister, S Little
462012
A semantic framework for cloud learning environments
A Mikroyannidis
Cloud computing for teaching and learning: strategies for design and …, 2012
432012
Crowdsourcing education on the Web: a role-based analysis of online learning communities
J Corneli, A Mikroyannidis
Collaborative learning 2.0: Open educational resources, 272-286, 2012
402012
Smart blockchain badges for data science education
A Mikroyannidis, J Domingue, M Bachler, K Quick
2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 1-5, 2018
382018
FORGE: Enhancing elearning and research in ICT through remote experimentation
JM Marquez-Barja, G Jourjon, A Mikroyannidis, C Tranoris, J Domingue, ...
2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 1-7, 2014
302014
Preservation of interactive multimedia performances
K Ng, TV Pham, B Ong, A Mikroyannidis, D Giaretta
International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies 3 (3), 183-196, 2008
282008
Heraclitus II: A framework for ontology management and evolution
A Mikroyannidis, B Theodoulidis
2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2006 Main …, 2006
282006
Supporting self-regulated learning
A Nussbaumer, I Dahn, S Kroop, A Mikroyannidis, D Albert
Responsive open learning environments, 17-48, 2015
272015
Skill-Based scouting of open management content
K Niemann, U Schwertel, M Kalz, A Mikroyannidis, M Fisichella, ...
European Conference on Technology Enhanced Learning, 632-637, 2010
252010
PARMENIDES: towards business intelligence discovery from web data
A Mikroyannidis, B Theodoulidis, A Persidis
2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2006 Main …, 2006
252006
A learner-centred approach for lifelong learning powered by the blockchain
A Mikroyannidis, J Domingue, M Bachler, K Quick
EdMedia+ innovate learning, 1388-1393, 2018
242018
Responsive open learning environments: outcomes of research from the ROLE project
S Kroop, A Mikroyannidis, M Wolpers
Springer Nature, 2015
212015
Self–regulated learning in formal education: perceptions, challenges and opportunities
A Mikroyannidis, T Connolly, ELC Law, HC Schmitz, H Vieritz, ...
International Journal of technology enhanced learning 6 (2), 145-163, 2014
212014
A theoretical framework and an implementation architecture for self adaptive web sites
A Mikroyannidis, B Theodoulidis
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'04), 558-561, 2004
212004
FORGE toolkit: leveraging distributed systems in elearning platforms
G Jourjon, JM Marquez-Barja, T Rakotoarivelo, A Mikroyannidis, ...
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 5 (1), 7-19, 2015
152015
Cloud services, interoperability and analytics within a ROLE-enabled personal learning environment.
RH Rizzardini, BH Linares, A Mikroyannidis, HC Schmitz
J. Univers. Comput. Sci. 19 (14), 2054-2074, 2013
152013
Open Educational Resources and Social Networks: Co-Learning and Professional Development
A Okada, A Mikroyannidis, I Meister, S Little
London: Scholio Educational Research & Publishing, 2012
152012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20