Παρακολούθηση
Alexander Mikroyannidis
Alexander Mikroyannidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα open.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toward a social semantic web
A Mikroyannidis
Computer 40 (11), 113-115, 2007
1692007
Ontology management and evolution for business intelligence
A Mikroyannidis, B Theodoulidis
International Journal of Information Management 30 (6), 559-566, 2010
1212010
Smart blockchain badges for data science education
A Mikroyannidis, J Domingue, M Bachler, K Quick
2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 1-5, 2018
802018
weSPOT: A personal and social approach to inquiry-based learning
A Mikroyannidis, A Okada, P Scott, E Rusman, M Specht, K Stefanov, ...
Journal of Universal Computer Science, 2013
642013
Crowdsourcing education on the Web: a role-based analysis of online learning communities
J Corneli, A Mikroyannidis
Collaborative learning 2.0: Open educational resources, 272-286, 2012
482012
A learner-centred approach for lifelong learning powered by the blockchain
A Mikroyannidis, J Domingue, M Bachler, K Quick
EdMedia+ innovate learning, 1388-1393, 2018
472018
A semantic framework for cloud learning environments
A Mikroyannidis
Cloud Computing for Teaching and Learning: Strategies for Design and …, 2012
432012
Supporting self-regulated learning
A Nussbaumer, I Dahn, S Kroop, A Mikroyannidis, D Albert
Responsive open learning environments: outcomes of research from the Role …, 2015
412015
FORGE: Enhancing elearning and research in ICT through remote experimentation
JM Marquez-Barja, G Jourjon, A Mikroyannidis, C Tranoris, J Domingue, ...
2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 1-7, 2014
342014
Heraclitus II: A framework for ontology management and evolution
A Mikroyannidis, B Theodoulidis
2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2006 Main …, 2006
342006
Self–regulated learning in formal education: perceptions, challenges and opportunities
A Mikroyannidis, T Connolly, ELC Law, HC Schmitz, H Vieritz, ...
International Journal of Technology Enhanced Learning 6 (2), 145-163, 2014
302014
Responsive open learning environments: outcomes of research from the ROLE project
S Kroop, A Mikroyannidis, M Wolpers
Springer Nature, 2015
282015
Preservation of interactive multimedia performances
K Ng, TV Pham, B Ong, A Mikroyannidis, D Giaretta
International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies 3 (3), 183-196, 2008
282008
PARMENIDES: towards business intelligence discovery from web data
A Mikroyannidis, B Theodoulidis, A Persidis
2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2006 Main …, 2006
272006
Skill-Based scouting of open management content
K Niemann, U Schwertel, M Kalz, A Mikroyannidis, M Fisichella, ...
Sustaining TEL: From Innovation to Learning and Practice: 5th European …, 2010
242010
A theoretical framework and an implementation architecture for self adaptive web sites
A Mikroyannidis, B Theodoulidis
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'04), 558-561, 2004
232004
A case study on the decentralisation of lifelong learning using blockchain technology
A Mikroyannidis, A Third, J Domingue
Journal of Interactive Media in Education 2020 (1), 1-10, 2020
222020
LARAe: Learning analytics reflection & awareness environment
S Charleer, JL Santos Odriozola, J Klerkx, E Duval
CEUR Workshop Proceedings 1238, 85-87, 2014
222014
Supporting the discoverability of open educational resources
R Cortinovis, A Mikroyannidis, J Domingue, P Mulholland, R Farrow
Education and Information Technologies 24, 3129-3161, 2019
212019
Supporting lifelong learning with smart blockchain badges
A Mikroyannidis, A Third, N Chowdhury, M Bachler, J Domingue
International Journal On Advances in Intelligent Systems 13 (3 & 4), 163-176, 2020
202020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20