Παρακολούθηση
Deniz Cetinkaya
Deniz Cetinkaya
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bournemouth.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Verification and validation issues in electronic voting
O Cetinkaya, D Cetinkaya
Electronic journal of e-government 5 (2), pp117‑126-pp117‑126, 2007
1022007
MDD4MS: a model driven development framework for modeling and simulation
D Cetinkaya, A Verbraeck, MD Seck
Proceedings of the 2011 summer computer simulation conference, 113-121, 2011
812011
Metamodeling and model transformations in modeling and simulation
D Cetinkaya, A Verbraeck
Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference (WSC), 3043-3053, 2011
602011
Model continuity in discrete event simulation: A framework for model-driven development of simulation models
D Çetinkaya, A Verbraeck, MD Seck
ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS) 25 (3), 1-24, 2015
392015
Model Transformation from BPMN to DEVS in the MDD4MS Framework
D Cetinkaya, A Verbraeck, MD Seck
Proceedings of the 2012 Symposium on Theory of Modeling and Simulation-DEVS …, 2012
372012
Towards secure e-elections in turkey: requirements and principles
O Cetinkaya, D Cetinkaya
The Second International Conference on Availability, Reliability and …, 2007
362007
Smart-Cover: A real time sitting posture monitoring system
AR Anwary, D Cetinkaya, M Vassallo, H Bouchachia
Sensors and Actuators A: Physical 317, 112451, 2021
352021
Applying a model driven approach to component based modeling and simulation
D Cetinkaya, A Verbraeck, MD Seck
Proceedings of the 2010 winter simulation conference, 546-553, 2010
282010
Model driven development of simulation models: Defining and transforming conceptual models into simulation models by using metamodels and model transformations
D Cetinkaya
202013
A metamodel and a DEVS implementation for component based hierarchical simulation modeling
D Cetinkaya, A Verbraeck, MD Seck
Proceedings of the 2010 Spring Simulation Multiconference, 1-8, 2010
142010
A metamodel for the HLA object model
D Çetinkaya, MHS Oğuztüzün
142006
Collaborative cloud-based online courses: Issues and challenges
M Aldoayan, R Sahandi, D John, D Cetinkaya
Proceedings of the 2019 8th International Conference on Educational and …, 2019
122019
A process model for component-based model-driven software development
A Umran Alrubaee, D Cetinkaya, G Liebchen, H Dogan
Information 11 (6), 302, 2020
112020
Conceptualising and modelling E-recruitment process for enterprises through a problem oriented approach
S Alamro, H Dogan, D Cetinkaya, N Jiang, K Phalp
Information 9 (11), 269, 2018
112018
Model-driven engineering and its application in modeling and simulation
D Cetinkaya, S Mittal, A Verbraeck, MD Seck
Netcentric system of systems engineering with DEVS unified process, 221-248, 2013
102013
On the assessment of completeness and timeliness of actionable cyber threat intelligence artefacts
C Yucel, I Chalkias, D Mallis, E Karagiannis, D Cetinkaya, V Katos
Multimedia Communications, Services and Security: 10th International …, 2020
92020
Business process simulation for management consultants: a DEVS-based simplified business process modelling library
I Rust, D Cetinkaya, M Seck, I Wenzler
se Inf, 47, 2011
82011
E-seçim uygulamaları için gereksinimler ve tasarım ilkeleri
D Çetinkaya, O Çetinkaya
XI. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildiriler Kitabı 21 (23), 1-8, 2006
82006
Advanced cyber and physical situation awareness in urban smart spaces
Z Sabeur, CM Angelopoulos, L Collick, N Chechina, D Cetinkaya, ...
Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering: Proceedings of the …, 2021
72021
Non-functional requirement prioritization approach
V Gupta, L Shivam, D Çetinkaya, K Hye-jin
International Journal of Software Engineering and Its Applications 11 (1), 61-66, 2017
72017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20