Παρακολούθηση
Yelena Mejova
Yelena Mejova
Senior Research Scientist, ISI Foundation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
You Tweet What You Eat: Studying Food Consumption Through Twitter
S Abbar, Y Mejova, I Weber
CHI'15: Conference on Human Computer Interaction, 2014
3092014
#FoodPorn: Obesity Patterns in Culinary Interactions
Y Mejova, H Haddadi, A Noulas, I Weber
DH'15: International Conference on Digital Health 2015, 51-58, 2015
1362015
Fetishizing Food in Digital Age:# foodporn Around the World
Y Mejova, S Abbar, H Haddadi
ICWSM'16: International AAAI Conference on Web and Social Media, 2016
1232016
Sentiment Analysis: An Overview
Y Mejova
Survey Paper, 2009
1202009
Catching Zika Fever: Application of Crowdsourcing and Machine Learning for Tracking Health Misinformation on Twitter
A Ghenai, Y Mejova
ICHI'17: IEEE International Conference on Healthcare Informatics, 2017
1112017
Fake Cures: User-centric Modeling of Health Misinformation in Social Media
A Ghenai, Y Mejova
CSCW'18: ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social …, 2018
1072018
Exploring Feature Definition and Selection for Sentiment Classifiers
Y Mejova, P Srinivasan
ICWSM'11: International Conference on Weblogs and Social Media, 2011
1072011
Falling into the echo chamber: the Italian vaccination debate on Twitter
A Cossard, GDF Morales, K Kalimeri, Y Mejova, D Paolotti, M Starnini
ICWSM'20: International AAAI Conference on Web and Social Media 14, 130-140, 2020
1062020
GOP primary season on twitter: popular political sentiment in social media
Y Mejova, P Srinivasan, B Boynton
WSDM'13: International Conference on Web Search and Data Mining, 2013
992013
Twitter: a digital socioscope
Y Mejova, I Weber, MW Macy
Cambridge University Press, 2015
932015
Kissing Cuisines: Exploring Worldwide Culinary Habits on the Web
S Sajadmanesh, S Jafarzadeh, SA Ossia, HR Rabiee, H Haddadi, ...
WWW'17: Web Science World Wide Web Companion, 2016
772016
Using Facebook Ads Audiences for Global Lifestyle Disease Surveillance: Promises and Limitations
M Araujo, Y Mejova, I Weber, F Benevenuto
WebSci'17: ACM Web Science Conference, 2017
752017
Controversy and Sentiment in Online News
Y Mejova, AX Zhang, N Diakopoulos, C Castillo
CJ'14: Computation+Journalism Symposium (arXiv:1409.8152), 2014
722014
Advertisers jump on coronavirus bandwagon: Politics, news, and business
Y Mejova, K Kalimeri
arXiv preprint arXiv:2003.00923, 2020
642020
Penguins in Sweaters, or Serendipitous Entity Search on User-Generated Content
I Bordino, Y Mejova, M Lalmas
CIKM'13: International Conference on Conference on Information & Knowledge …, 2013
602013
Twitter ain’t Without Frontiers: Economic, Social, and Cultural Boundaries in International Communication
R Garcia-Gavilanes, Y Mejova, D Quercia
CSCW'14: Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing, 2014
562014
Privacy and Twitter in Qatar: Traditional Values in the Digital World
N Abokhodair, S Abbar, S Vieweg, Y Mejova
WebSci'16: ACM Web Science Conference, 2016
462016
Seminar Users in the Arabic Twitter Sphere
K Darwish, D Alexandrov, P Nakov, Y Mejova
SocInfo'17: Conference on Social Informatics, 2017
402017
Are you Charlie or Ahmed? Cultural pluralism in Charlie Hebdo response on Twitter
J An, H Kwak, Y Mejova, D Oger, SA Saenz, BG Fortes
ICWSM'16: International AAAI Conference on Web and Social Media, 2016
392016
Crossing Media Streams with Sentiment: Domain Adaptation in Blogs, Reviews and Twitter
Y Mejova, P Srinivasan
ICWSM'12: International Conference on Weblogs and Social Media, 2012
392012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20