Παρακολούθηση
Diane Bouchacourt
Diane Bouchacourt
Facebook AI Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-level variational autoencoder: Learning disentangled representations from grouped observations
D Bouchacourt, R Tomioka, S Nowozin
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
2672018
A benchmark for systematic generalization in grounded language understanding
L Ruis, J Andreas, M Baroni, D Bouchacourt, BM Lake
Advances in neural information processing systems 33, 19861-19872, 2020
1022020
How agents see things: On visual representations in an emergent language game
D Bouchacourt, M Baroni
arXiv preprint arXiv:1808.10696, 2018
762018
Compositionality and generalization in emergent languages
R Chaabouni, E Kharitonov, D Bouchacourt, E Dupoux, M Baroni
arXiv preprint arXiv:2004.09124, 2020
722020
Permutation equivariant models for compositional generalization in language
J Gordon, D Lopez-Paz, M Baroni, D Bouchacourt
International Conference on Learning Representations, 2020
712020
Disco nets: Dissimilarity coefficients networks
D Bouchacourt, PK Mudigonda, S Nowozin
Advances in Neural Information Processing Systems 29, 2016
592016
EGG: a toolkit for research on Emergence of lanGuage in Games
E Kharitonov, R Chaabouni, D Bouchacourt, M Baroni
arXiv preprint arXiv:1907.00852, 2019
502019
Centralized predictive routing using delay predictability measurements
JP Vasseur, G Mermoud, D Bouchacourt
US Patent 9,736,056, 2017
362017
Probing technique for predictive routing in computer networks
G Mermoud, JP Vasseur, D Bouchacourt
US Patent 9,722,905, 2017
252017
Hierarchical hybrid batch-incremental learning
G Mermoud, JP Vasseur, D Bouchacourt
US Patent 9,547,828, 2017
222017
Entropy minimization in emergent languages
E Kharitonov, R Chaabouni, D Bouchacourt, M Baroni
International Conference on Machine Learning, 5220-5230, 2020
212020
Educe: Explaining model decisions through unsupervised concepts extraction
D Bouchacourt, L Denoyer
arXiv preprint arXiv:1905.11852, 2019
202019
Miss Tools and Mr Fruit: Emergent communication in agents learning about object affordances
D Bouchacourt, M Baroni
arXiv preprint arXiv:1905.11871, 2019
172019
Distributed predictive routing using delay predictability measurements
JP Vasseur, G Mermoud, D Bouchacourt
US Patent 9,525,617, 2016
172016
Think before you act: A simple baseline for compositional generalization
C Heinze-Deml, D Bouchacourt
arXiv preprint arXiv:2009.13962, 2020
122020
Grounding inductive biases in natural images: invariance stems from variations in data
D Bouchacourt, M Ibrahim, A Morcos
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 19566-19579, 2021
92021
Addressing the topological defects of disentanglement via distributed operators
D Bouchacourt, M Ibrahim, S Deny
arXiv preprint arXiv:2102.05623, 2021
72021
Mastering emergent language: learning to guide in simulated navigation
M Mul, D Bouchacourt, E Bruni
arXiv preprint arXiv:1908.05135, 2019
72019
Data compression system
S Nowozin, R Tomioka, D Bouchacourt
US Patent 10,158,859, 2018
72018
Task-oriented learning of structured probability distributions
D Bouchacourt
University of Oxford, 2017
72017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20