Παρακολούθηση
Tryfon Sivenas
Tryfon Sivenas
Researcher in Aerial Robotics, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα primedu.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploring the Affordances of Drones from an Educational Perspective
T Sivenas, G Koutromanos
2022 International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), 90-94, 2022
2022
Using First-Person View Drones through Head-Mounted Displays: Are They Suitable for Education?
T Sivenas, G Koutromanos, TA Mikropoulos
2022 8th International Conference of the Immersive Learning Research Network …, 2022
2022
Aerial Robots: To Use or not to Use Them in Teaching and Learning?
T Sivenas, G Koutromanos
STEM, Robotics, Mobile Apps in Early Childhood and Primary Education …, 2022
2022
Using Mobile Applications to Interact with Drones: A Teachers’ Perception Study
T Sivenas, G Koutromanos
New Realities, Mobile Systems and Applications: Proceedings of the 14th IMCL …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4