Παρακολούθηση
Tryfon Sivenas
Tryfon Sivenas
Researcher in Aerial Robotics, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα primedu.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploring the affordances of drones from an educational perspective
T Sivenas, G Koutromanos
2022 International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), 90-94, 2022
42022
Using Mobile Applications to Interact with Drones: A Teachers’ Perception Study
T Sivenas, G Koutromanos
Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, 657-668, 2021
32021
Using First-Person View Drones through Head-Mounted Displays: Are They Suitable for Education?
T Sivenas, G Koutromanos, TA Mikropoulos
2022 8th International Conference of the Immersive Learning Research Network …, 2022
12022
Aerial Robots: To Use or not to Use Them in Teaching and Learning?
T Sivenas, G Koutromanos
STEM, Robotics, Mobile Apps in Early Childhood and Primary Education …, 2022
12022
Teachers’ Experience When Using Interactive Applications with Augmented Reality Glasses
G Koutromanos, I Vrellis, TA Mikropoulos, T Sivenas
International Conference on Immersive Learning, 111-123, 2023
2023
Go robotics in school geography? New challenges
K Georgiou, A., Galani, A., Bampasidis, G. E., Sivenas, T.
Annual Eurogeo Conference 2023, 2023
2023
Έξυπνα φορετά γυαλιά στην εκπαίδευση: Προστιθέμενη αξία και παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση τους
Κουτρομάνος, Γ., Σιβένας, Τ., Κυριαζόπουλος, Ι., Γαλάνη, Λ., Βουδούρη
Πρακτικά ΙΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος …, 2022
2022
Έξυπνα γυαλιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Κουτρομάνος, Γ., Κυριαζόπουλος, Ι., Σιβένας, Τ., Γεωργιάδης, Γ., Λαμπρόπουλος
Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση: Πρακτικά του 2ου …, 2019
2019
Εκπαιδευτικές δυνατότητες των έξυπνων φορετών γυαλιών στην εκπαίδευση και ζητήματα χρήσης τους
Γ Κουτρομάνος, Ι Κυριαζόπουλος, Τ Σιβένας
Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας …, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9