Παρακολούθηση
George Kalliris
George Kalliris
Professor of Media Technologies, Aristotle University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jour.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-label classification of music into emotions.
K Trohidis, G Tsoumakas, G Kalliris, IP Vlahavas
ISMIR 8, 325-330, 2008
10642008
Journalism in a state of flux: Journalists as agents of technology innovation and emerging news practices
LP Spyridou, M Matsiola, A Veglis, G Kalliris, C Dimoulas
International communication gazette 75 (1), 76-98, 2013
3122013
Technology-enhanced learning and teaching methodologies through audiovisual media
C Nicolaou, M Matsiola, G Kalliris
Education Sciences 9 (3), 196, 2019
2072019
Multi-label classification of music by emotion
K Trohidis, G Tsoumakas, G Kalliris, I Vlahavas
EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing 2011, 1-9, 2011
1322011
Digital storytelling and audience engagement in cultural heritage management: A collaborative model based on the Digital City of Thessaloniki
OI Psomadaki, CA Dimoulas, GM Kalliris, G Paschalidis
Journal of Cultural Heritage 36, 12-22, 2019
1002019
Bowel-sound pattern analysis using wavelets and neural networks with application to long-term, unsupervised, gastrointestinal motility monitoring
C Dimoulas, G Kalliris, G Papanikolaou, V Petridis, A Kalampakas
Expert Systems with Applications 34 (1), 26-41, 2008
1002008
Long-term signal detection, segmentation and summarization using wavelets and fractal dimension: A bioacoustics application in gastrointestinal-motility monitoring
C Dimoulas, G Kalliris, G Papanikolaou, A Kalampakas
Computers in Biology and Medicine 37 (4), 438-462, 2007
902007
Speech emotion recognition for performance interaction
N Vryzas, R Kotsakis, A Liatsou, CA Dimoulas, G Kalliris
Journal of the Audio Engineering Society 66 (6), 457-467, 2018
852018
Drone journalism: Generating immersive experiences
A Ntalakas, C Dimoulas, G Kalliris, A Veglis
Journal of Media Critiques 3 (11), 187-199, 2017
692017
Investigation of broadcast-audio semantic analysis scenarios employing radio-programme-adaptive pattern classification
R Kotsakis, G Kalliris, C Dimoulas
Speech Communication 54 (6), 743-762, 2012
662012
Audiovisual production, restoration-archiving and content management methods to preserve local tradition and folkloric heritage
CA Dimoulas, GM Kalliris, EG Chatzara, NK Tsipas, GV Papanikolaou
Journal of Cultural Heritage 15 (3), 234-241, 2014
582014
Web Third-person effect in structural aspects of the information on media websites
N Antonopoulos, A Veglis, A Gardikiotis, R Kotsakis, G Kalliris
Computers in human behavior 44, 48-58, 2015
572015
Continuous speech emotion recognition with convolutional neural networks
N Vryzas, L Vrysis, M Matsiola, R Kotsakis, C Dimoulas, G Kalliris
Journal of the Audio Engineering Society 68 (1/2), 14-24, 2020
562020
Novel wavelet domain Wiener filtering de-noising techniques: application to bowel sounds captured by means of abdominal surface vibrations
C Dimoulas, G Kalliris, G Papanikolaou, A Kalampakas
Biomedical signal processing and control 1 (3), 177-218, 2006
522006
Application of mobile cloud-based technologies in news reporting: Current trends and future perspectives
C Dimoulas, A Veglis, G Kalliris
Mobile networks and cloud computing convergence for progressive services and …, 2014
422014
Augmenting user interaction experience through embedded multimodal media agents in social networks
M Matsiola, C Dimoulas, G Kalliris, AA Veglis
Social media and the transformation of interaction in society, 188-209, 2015
402015
Audiovisual hypermedia in the semantic Web
C Dimoulas, A Veglis, G Kalliris
Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, 7594-7604, 2015
382015
Audiovisual media communications in adult education: The case of Cyprus and Greece of adults as adult learners
C Nicolaou, G Kalliris
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 10 (4 …, 2020
362020
Transformations of television consumption practices: An analysis on documentary viewing among post millennials
A Podara, M Matsiola, TA Maniou, G Kalliris
Particip. J. Audience Recept. Stud 16 (2), 68-87, 2019
352019
Towards intelligent cross-media publishing: media practices and technology convergence perspectives
A Veglis, C Dimoulas, G Kalliris
Media Convergence Handbook-Vol. 1: Journalism, Broadcasting, and Social …, 2016
332016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20